Somaliere udvises på ulovligt grundlag

Eksperter beskylder Udlændingestyrelsen for at fordreje fakta

For nylig har 34 somaliske flygtninge, heraf 15 børn, fået inddraget deres opholdstilladelse, og står nu til udvisning. Men det er sket på et tvivlsomt grundlag, siger tre udlændingeretsadvokater og to forskere i forvaltningsret, som Politiken har talt med. Man bruger nemlig løsrevne sætninger fra styrelsens egen fact finding rapport og udelader andre dele, som peger i den modsatte retning. Det må man ikke som myndighed.

"Styrelsen har pligt til loyalt at redegøre for, at der er omtvistede oplysninger, og at der er forskellige vurderinger af situationen i Somalia. Det har styrelsen ikke gjort" siger forsker i forvaltningsret Sten Bønsing, Aalborg Universitet.

Det samme kan man indvende imod de 5 prøvesager, som Flygtningenævnet afgjorde i september 2016, men de er afgjort af en dommer og et flertal, og hører ikke under de samme regler om forvaltning.

Alt tyder på, at hvis der overhovedet kan siges at være forbedringer i sikkerhedssituationen i Mogadishu, så kan tingene meget hurtigt forværres igen – der er ikke nogen stabil og entydig udvikling i en positiv retning. Men selv den svage og diskutable forbedring anvendes nu med henvisning til den lovændring fra 2015, som åbnede for inddragelse af asyl, selv hvis der er tale om små forbedringer. FNs Flygtningehøjkommissariat advarer kraftigt den danske stat mod at udvise somaliere.

800 herboende somaliere har fået brev om at deres sag er taget op til overvejelse - andre har fået brev om at de ikke skal være bekymrede. Førstnævnte kategori bliver for tiden indkaldt til nyt asylinterview hos Udlændingestyrelsen, hvor de skal forklare, om de har et individuelt asylmotiv udover den generelt høje risiko, som de i sin tid fik asyl på. Desuden skal de udfylde et skema om deres tilknytning til Danmark – her lægges der typisk vægt på danskkundskaber, arbejde, uddannelse, aktiv samfundsdeltagelse og familie.

Blandt de sager, Refugees Welcome har kendskab til, har man vurderet, at 5 års arbejde var tilstrækkelig tilknytning i én sag, mens kun ét års ustøttet arbejde i en anden sag ikke var nok. I begge sagerne har personerne været her siden 2009 og fik asyl i 2012, de taler begge flydende dansk. Hvor længe et barn skal have været her, er der ikke entydige svar på – normalt lægger man vægt på, om det er “formative år”, dvs. alderen fra cirka 5-15 år. Foreløbig ser det ikke ud til, at de somaliske børns tilknytning har været tilstrækkelig. Udover de 15 børn i de nye afslag var der 10 børn i en af de familier, som fik inddraget deres opholdstilladelse i Flygtningenævnet sidste år, og de havde været i landet i 3 år.

Der er desuden to helt andre elementer, som ikke ses at være inddraget i afgørelserne. Det ene er barnets tarv, som vi er forpligtede til at tage hensyn til ifølge Børnekonventionen. Kan det siges at være i barnets bedste interesse at blive flyttet fra en dansk børnehave/skole til et af de lande i verden, hvor det er farligst at være barn? Det nævnes ikke i afgørelserne.

Det andet er, om der overhovedet er udsigt til at hjemsende de afviste – dette har ikke været muligt så længe, man kan huske, og der er ingen hjemsendelsesaftale med den somaliske regering. I 2015 var der 151 somaliere i udsendelsesposition (seneste tal). Der blev i 2015 og i 2016 gennemført udsendelse af nogle få, enlige mænd - under total mørklægning, og stadig uden en generel aftale med Somalia.

Det betyder, at dem, der får inddraget deres opholdstilladelse det næste stykke tid foreløbig kan se frem til at bo i årevis i udrejsecentrene Kærshovedgård og Sjælsmark, alt efter om de har børn eller ej. En del har allerede boet flere år i asylcentrene som afviste, før en dom i 2011 betød, at alle fra Mogadishu og det centrale Somalia fik asyl.

Loven om inddragelse blev vedtaget under SR-regeringen i februar 2015, og Radikale har for nylig fortrudt den. Men det skortede ikke på advarsler dengang, bla. skrev Refugees Welcome et høringssvar, som kan læses her.

Læs mere om sagen i Politiken her:
10 børn er blevet udvist...
Dansk delegation var kun én dag i Somalia...
Somalia-rapport indeholder 20 advarsler...
Hvis jeg bliver dræbt, må det være sådan...
Rigspolitiet mørklægger udvisninger...