Flere afghanere afvises, selvom landet bliver farligere

Amnesty advarer mod hjemsendelser i ny rapport, men Danmark afviser flere end resten af EU.

Gennem mange år har Danmark haft en hårdere vurdering af afghanske asylansøgere end resten af EU. I 2017 er det foreløbig kun 17% af de afghanske asylansøgere, der har fået asyl. Sammenligner man med EUs gennemsnit, er chancen næsten tre gange så høj som i Danmark. Det er kun Bulgarien og Ungarn, der giver flere afslag.

ASYLAFGØRELSER, AFGHANERE 2015 + 2016 (første instans, Danmark og nabolande)

Men tendensen er faldende anerkendelsesprocenter og flere hjemsendelser i hele Europa, på trods af at trusselsbilledet i Afghanistan er værre end nogensinde. Amnesty International advarer i en ny rapport om at mange bliver hjemsendt til den visse død, og at hjemsendelserne strider mod folkeretten.

- Sikkerhedssituationen er voldsomt forværret de seneste år, så der nu ikke længere er sikkert nogen steder i landet. Alle tvangshjemsendelser til Afghanistan må sættes i bero omgående, siger Claus Juul fra Amnestys danske afdeling. Læs mere på Amnestys danske hjemmeside, og hent rapporten (på engelsk).

Antallet af afghanske asylansøgere steg med over 400% fra 2014 til 2015, men er faldet igen. Hvis man sammenligner andet kvartal 2016 med andet kvartal 2017, var der et fald på 83%. Se flere tal for hele EU i EASOs årsrapport 2016 (på engelsk). Det er Tyskland, der har taget imod langt det største antal afghanere de senere år.

ANERKENDELSESPROCENT FOR AFGHANERE, DANMARK + EU GENNEMSNIT (1. instans)

Der er kommet afghanere til Danmark siden 1980'erne. Men andelen har været svingende, som det ses af denne graf. De seneste år har en stigende andel af afghanerne været uledsagede mindreårige – de udgjorde hele 46% af de afghanske asylansøgere i 2016.

ANDEL I PROCENT AF AFGHANERE BLANDT NYANKOMNE ASYLANSØGERE I DANMARK

Der er cirka 110 afghanere i 'udsendelsesposition' netop nu, dvs. afviste, som politiet arbejder på at hjemsende. Sidste år blev 36 hjemsendt, heraf de 16 med tvang. Antallet af afviste afghanere var i 2012 helt oppe på 482, men det er lykkedes politiet at hjemsende flere og flere.

Den nye rapport 'Tilbagevenden fra Afghanistan' fra Dansk Flygtningehjælp dokumenterer, at dem, der vender hjem – enten overtalt eller med tvang – har meget svært ved at klare sig, og udgør nogle af de allermest udsatte mennesker i landet. Afghanistan ligger nr. 2 efter Syrien på listen over verdens farligste lande.

Vi bruger meget tid på at finde tal og lave grafer.
Vær sød at betale et støttebeløb,
hvis du har glæde af dem!

Støt / bliv medlem