Q&A for flygtninge lige nu

Mange flygtninge er nervøse over, hvad der pga. Finansloven – læs vores svar her.

ENGLISH VERSION HERE

- Er stramningerne i Finansloven vedtaget?
Aftalen er indgået, men en del af det kræver lovændringer, som først skal gennem Folketingets procedure for det, med høringsfrist osv. Vi kan ikke sige, præcis hvornår de enkelte dele træder i kraft og hvem der bliver omfattet.

- Er begrebet flygtning ændret?
Nej, men de vil ændre i ordlyden på opholdskortet, så ingen længere har teksten “med mulighed for varigt ophold”. Det kunne påvirke adgangen til gratis uddannelse udover gymnasieniveau, men vi har stillet spørgsmål til ministeren om det. Ministeriet svarer, at der ikke vil blive ændret i de forskellige grupper af flygtninges adgang til uddannelse. Alle andre end dem med §7,3 vil således fortsat have gratis adgang.

- Hvordan bliver en anerkendt flygtning påvirket af stramningerne?
I første omgang kun i kraft af et konstant fokus på hjemrejse fremfor integration, bla. under møder hos kommunen. En lidt modstridende indsats, som man pålægger kommunerne nu...

- Hvad er risikoen for at blive sendt tilbage hvis man kan påvise at man bliver forfulgt?
Hvis man har asyl efter §7,1 skal der stadig rigtigt meget til for at miste den. Men de kan muligvis indkalde til nye interview og vurdere, at man ikke længere er omfattet af §7,1, hvis situationen i Syrien ændrer sig (fx hvis der gives amnesti for at desertere fra militæret).

- Tror I at Syrien vil blive anset som et land man kan blive hjemsendt til på den korte bane? (måneder til få år)
Ja, der vil sandsynligvis inden længe være områder, som vurderes “sikre”, således at dem med §7,3 kan sendes tilbage. Men det kan nu godt tage lang tid at få det gennemført i praksis. Og alle sager skal gennem Flygtningenævnet først.

- Hvilket råd har I til en der lige nu har flygtningestatus i Danmark?
Fortsæt din uddannelse eller dit arbejde! Uanset, om du skal blive her eller tage hjem, er det en fordel. Hvis du stadig har lovligt ophold efter 8 år kan du søge om permanent ophold (allerede efter 4 år, hvis man opfylder ALLE de hårde betingelser + de supplerende). Nogle vil kunne opnå det. Så vidt vi vurderer, vil det stadig være muligt at søge om permanent ophold, når og hvis man opfylder betingelserne, uanset om der står “med henblik på midlertidigt ophold” på opholdskortet.