Gode nyheder for syriske flygtninge i Danmark

Flygtningenævnets omstødelse af Udlændingestyrelsens 6 syriske prøvesager udfordrer styrelsens statusvalg, og den nye regering åbner op for forbedringer på flygtningeområdet

Den sidste uge af juni har været gode tider for syriske flygtninge i Danmark – navnlig de 4.500, som har fået den 1-årige, meget midlertidige status efter §7,3 pga. de generelle forhold i Syrien. Af flere forskellige grunde ser deres fremtid i Danmark en del lysere ud nu.

De syriske prøvesager

Udlændingestyrelsen havde inddraget opholdstilladelsen for seks syriske flygtninge, alle fra Damascus-provinsen og alle med ophold efter §7,3. Det skete med henvisning til den landerapport om Syrien, som udkom i februar i år, og beskrev en bedre sikkerhedssituation lokalt i Damascus. Men det vakte en del opsigt, eftersom ingen andre lande i Europa havde gjort noget lignende, og FN advarer imod alle former for hjemsendelse til Syrien.

De seks udvalgte prøvesager blev behandlet i Flygtningenævnet for nylig, og i samtlige af sagerne omstødte nævnet ikke blot styrelsens afgørelse, men gav samtidig alle de pågældende en ny og stærkere status: §7,2 eller §7,1. Nævnet afviser ikke i sig selv, at sikkerheden er forbedret i Damascus, men fandt i samtlige af de seks sager, at der var individuelle grunde, som udgjorde en risiko for ansøgeren – uagtet, at styrelsen ikke havde fundet sådanne grunde. Se nedenfor. Det åbner for en ny situation, idet næsten alle syrere med §7,3 på baggrund af disse afgørelser kan søge om statusændring, og dermed få en langt mere sikker retsstilling – herunder adgang til familiesammenføring uden de 3 års ventetid. Det vil også få betydning for, hvordan nyankomne syrere får vurderet deres status.

Flygtninge med asyl efter §7,3 kan henvende sig til Refugees Welcome, hvis de vil have hjælp og vejledning til at søge om statusændring (dog lukket i juli måned). Man kan også selv henvende sig direkte til Flygtningenævnet og bede om det (fln@fln.dk).

Personer med en eller flere af følgende profiler kan søge om statusændring med henvisning til prøvesagerne:

  • Nære familiemedlemmer til personer med en særlig risikoprofil, herunder personer, der har unddraget sig militærtjeneste eller lignende, eller som på anden vis må opfattes som værende i opposition til de syriske myndigheder
  • Personer, der kommer fra eller har haft ophold i områder, der tidligere var kontrolleret af oppositionen
  • Offentlige ansatte, som har forladt deres stilling uden at få forudgående tilladelse hertil
  • Personer, som på anden vis er blevet eksponeret som modstandere af det syriske regime (eks. en vis medieeksponering i opholdslandet).

Læs Dansk Flygtningehjælps grundige notat her om situationen i Syrien, hvor man bl.a. kan finde dette citat fra Henrik Nordentoft, Nordisk Repræsentant for UNHCR fra 23. marts 2019: ”... efter UNHCR’s vurdering er der ingen tvivl: Forholdene i Syrien er på nuværende tidspunkt endnu ikke tilstrækkeligt sikre, trygge og bæredygtige til, at syrere kan vende hjem." og fra FN’s Undersøgelseskommission vedrørende Syrien, februar 2019: “Beyond clashes, seven years of prolonged hostilities have generated numerous security vacuums, elevating the risk of both continued violence in many areas and impunity for serious human rights violations. The three Commissioners emphasised that the scope and scale of violations create extensive barriers to safe and sustainable return."

Kort om de seks prøvesager:

1) Ægtepar med to børn. Manden har deltaget i et interview i Berlingske, hvor han har udtrykt modstand mod det syriske regime.

2) Midaldrende kvinde. Var offentligt ansat i Syrien og havde ikke fået tilladelse til at forlade sit embede, risikerer derfor fængsling.

3) Kvinde. Kommer som de andre fra Damascus, men har inden udrejsen opholdt sig i et andet, delvist oprørskontrolleret område, og har desuden familie i Danmark.

4) Mand. Svært hørehandicappet og nedsat funktionsevne, risikerer at blive tilbageholdt og afhørt om sin brors desertering og sin egen adfærd.

5) Kvinde med to børn. Har nære familiemedlemmer, som har fået asyl i andre lande, og har boet i en del af Damascus, som var kontrolleret af Den Frie Syriske Hær, risikerer derfor at blive tilbageholdt og afhørt.

6) Kvinde. Gift med en mand fra Aleppo, som har været fængslet og tortureret af de syriske myndigheder og nu har asyl i Sverige. Risikerer pga. ham at blive tilbageholdt og afhørt.

Ny regering – nye åbninger for alle flygtninge

Næsten samtidig meldte den nye regering og dens støttepartier, at der var indgået aftale om at flygtninge, som får inddraget deres opholdstilladelse, hvis forholdene i hjemlandet bedres, kan få lov at blive her, hvis de har haft 2 års arbejde og fortsat er i arbejde. Dette kan allerede nu få betydning for nogle af de 900 somaliere, som har mistet deres opholdstilladelse det seneste års tid, og for mange syrere i fremtiden.

Enhedslisten skrev desuden, at alle flygtninge fremover vil få ret til gratis uddannelse – hvilket de 4.500 syrere med §7,3 ikke har i dag.

Endnu en positiv nyhed er, at herboende flygtningefamilier med under 9 års ophold, som modtager integrationsydelse, alligevel ikke rammes af den bebudede nedsættelse, som indgik i finanslovsaftalen, og modtager et særligt børnetilskud, som man vil uddele midlertidigt til de fattigste børnefamilier, mens en kommission skal se på fattigdomsydelserne mere generelt.

Der vil også blive åbnet for at modtage kvoteflygtninge igen, børnefamilier skal bo i et andet og mere humant center end Sjælsmark, og udrejsecentret på Lindholm bliver droppet.

Som medlem sikrer du bl.a. vores gratis rådgivning

Støt / bliv medlem