Bolig og arbejde uden for centrene

I 2013 blev den såkaldte Asylaftale indgået af regeringen samt Liberal Alliance og Enhedslisten. Den gav mulighed for at få lov til at flytte ud af asylcentret, hvis en asylsag endnu ikke var afgjort efter 6 måneders ophold i Danmark (fase 2). Denne ordning er nu afskaffet.

Man kan stadig efter 6 mdr. søge om at bo hos et familiemedlem eller en god ven, hvis vedkommende har plads og ikke bor i en af de kommuner, som har stop for modtagelse af flygtninge. Skema IN3 til at søge om at have en asylansøger boende kan hentes på nyidanmark.dk. Hvis man bor privat, fx hos et familiemedlem, modtager man kun ydelser til selvhushold, men ikke tilskud til boligudgiften eller andet, og er stadig kun omfattet af asylcentrets sundhedstilbud.

Man kan også få lov at bo hos sin ægtefælle, hvis denne har opholdstilladelse, men i så fald skal den herboende påtage sig al forsørgelse, inkl. udgifter til sundhedsbehandling.

Fra 2008 kunne familier med børn, som stadig var i landet 12 mdr. efter endeligt afslag, flytte i egen bolig i tilknytning til centret. Dette gjorde børnenes liv meget mere normalt og mindre stresset end i centrene, men denne mulighed blev afskaffet i januar 2016 og er nu udfaset. Afviste børnefamilier skal nu bo i hjemrejsecenter Avnstrup (drevet af Røde Kors) eller udrejsecenter Sjælsmark (drevet af Kriminalforsorgen).