Integrationsydelse

I 2015 blev der indført en ny form for starthjælp, som hedder integrationsydelse. Den omfatter alle, der ellers ville modtage kontanthjælp eller ungdomsydelse, men som ikke har opholdt sig lovligt i Danmark i 7 år ud af de seneste 8 år. Det betyder, at næsten alle flygtninge lever af denne ydelse under deres første år i Danmark – indtil det forhåbentlig lykkes dem at finde et job, men det er ikke muligt for alle.

Dansktillæg

Flygtninge, som har bestået Danskuddannelse 2 (hvilket typisk tager mere end 2 år), kan i op til 6 måneder få en bonus på 1.560 kr pr. måned. Det er dog langtfra muligt for alle at opnå denne bonus, eftersom ikke alle har forudsætninger for at gå på Dansk 2, læs mere om danskuddannelser som flygtning. Man skal selv ansøge om denne bonus hos kommunen og indsende dokumentation.

Børneydelse

Børnechecken bliver nu tildelt efter et optjeningsprincip, således at man først efter 6 år er oppe på den fulde sats. En flygtning modtager efter det første år i Danmark således kun 596 kr pr kvartal for et barn på 3 år (16,7% af, hvad en dansk forælder modtager). Før januar 2018 var optjeningsperioden kun 2 år. Hvis man er begyndt under denne ordning, fortsætter den.

Andre tilskud

De fleste flygtninge modtager et tilskud til husleje i form af både boligsikring og særlig hjælp efter §34, og de fleste kommuner betaler transporten til og fra sprogskole og/eller praktiksted.

Indenfor det første år kan man ansøge sin kommune om et særligt tilskud til tandlæge, hvis man har problemer med sine tænder. 

225-timersreglen

Ægtepar, der har forsørgelsespligt over for børn, hvor
 
1) en eller begge ægtefæller modtager integrationsydelse eller

2) en eller begge ægtefæller modtager integrationsydelse, mens den anden ægtefælle modtager uddannelses- eller kontanthjælp

– er først omfattet af 225-timersreglen, når de har ret til fuld børne- og ungeydelse, hvilket kræver mindst to års bopæl i Danmark.

Hvis den ene ægtefælle er på integrationsydelse, og den anden ægtefælle modtager ressourceforløbsydelse (fx folkepension, SU), så er de slet ikke omfattet af reglen. 

Enlige og samlevende, der modtager integrationsydelse er ikke omfattet af 225-timersreglen grundet ydelsens størrelse.

Ferie

Modtagere af integrationsydelse har ikke ret til ferie. Hvis man vil rejse væk i nogle dage, skal man meddele jobcentret det, og ydelserne for de dage vil så blive fratrukket. Hvis man rejser uden at have meddelt det, risikerer man at miste en hel måneds ydelse.

Fattigdom

Ydelsen udgør cirka halvdelen af kontanthjælp. Ifølge en undersøgelse fra Rockwool Fonden og CASA er de mindste beløb, som man kan overleve på, når huslejen er betalt 6.000 kr for en enlig og 17.000 kr for et par med tre børn. Som det fremgår af satserne herover, er det mere end integrationsydelsen udgør FØR skat og husleje er betalt. Mange enlige flygtninge har kun 1.500-2.000 kr til mad, tøj, transport, tandlæge, telefon osv. selvom de får tilskud til husleje.

Boligsikringen er blevet beskåret for alle borgere, og kontanthjælpsloftet indeholder en grænse for, hvor meget kommunen kan give i tilskud til husleje. Rådighedsbeløbet for nyankomne er altså samlet set meget lavt.

Regeringen anfører, at beløbene er på niveau med SU. Det er imidlertid kun 9% af de studerende, der lever af SU alene, eftersom de har adgang til at optage det særlige SU-lån samt lov til at arbejde ved siden af. Desuden vil mange studerende få en vis økonomisk og praktisk støtte fra deres forældre. Og hvis de har børn, vi de modtage fuld børnecheck.

Mere end 20.000 børn er ramt af integrationsydelsen, og lever dermed under den officielle fattigdomsgrænse, som nu er afskaffet.

Blandt andet UNHCR beskylder Danmark for ikke at overholde Flygtningekonventionen ifbm. denne ydelse.

Læs mere om integrationsydelsen i vores Fokus-artikel.