Integrationsydelse

1. september 2015 blev der indført en ny form for starthjælp, som hedder integrationsydelse. Den var i første omgang gældende for alle flygtninge, som efter 1. september flyttede ud i kommunerne efter at have opnået opholdstilladelse. Men efter 1. juli 2016 blev alle dem, der tidligere modtog kontanthjælp eller ungdomsydelse også omfattet. De lave ydelser gælder nu for alle, der ikke har opholdt sig lovligt i Danmark i 7 år eller mere.

Ydelsen udgør cirka halvdelen af kontanthjælp. Ifølge en ny undersøgelse fra Rockwool Fonden og CASA er de mindste beløb, som man kan overleve på, når huslejen er betalt 6.000 kr for en enlig og 17.000 kr for et par med tre børn. Som det fremgår af satserne herunder, er det mere end integrationsydelsen udgør FØR skat og husleje er betalt. Mange enlige flygtninge har under 1.000 kr til mad, tøj, transport, tandlæge, telefon osv.

Flygtninge, som har bestået Danskuddannelse 2 (hvilket typisk tager mere end 2 år), modtager en bonus på 1.500 kr pr. måned. Det er dog langtfra muligt for alle at opnå denne bonus, eftersom ikke alle har forudsætninger for at gå på Dansk 2, læs mere om danskuddannelser som flygtning. Efter 1. juli 2018 vil den løbende bonus bliver erstattet af et engangsbeløb på 6.000 kr.

Børnechecken bliver nu tildelt efter et optjeningsprincip, således at man først efter 2 år er oppe på den fulde sats. Boligsikringen er desuden blevet beskåret for alle borgere, og det nye kontanthjælpsloft indeholder en grænse for, hvor meget kommunen kan give i tilskud til husleje. Rådighedsbeløbet for nyankomne er altså samlet set meget lavt.

Regeringen anfører, at beløbene er på niveau med SU. Det er imidlertid kun 9% af de studerende, der lever af SU alene, eftersom de har adgang til at optage det særlige SU-lån samt lov til at arbejde ved siden af. Desuden vil mange studerende få en vis økonomisk og praktisk støtte fra deres forældre.

Blandt andet UNHCR beskylder Danmark for ikke at overholde Flygtningekonventionen ifbm. denne ydelse.

Læs mere om integrationsydelsen i vores Fokus-artikel.