Gebyrer

Siden 2016 har man skullet betale gebyrer for at få ansøgninger vedrørende udlændinge behandlet – uanset sagens udfald.

Alle sager, som har med flygtninge at gøre, er fritaget for gebyrer – eneste undtagelse er flygtninge, der søger om permanent ophold. Klagesager og genoptagelsesanmodninger vedr. asyl eller humanitært ophold er også fritaget for gebyrer. For de sager, hvor der kræves gebyr, skal man betale gebyret først og medsende kvittering med ansøgningen for at få den behandlet. I tvivlstilfælde skal man betale først, og derefter vil beløbet muligvis blive refunderet (minus administrationsgebyr).

Gældende satser 2018:
Familiesammenføring: 5.900 kr
Forlængelse af familiesammenføring: 2.800 kr
Permanent ophold på baggrund af familiesammenføring: 4.000 kr
Permanent ophold på baggrund af asyl: 4.000 kr
Permanent ophold på baggrund af erhverv og studie: 6.045 kr
Klagesager: 845 kr
Genoptagelsessager: 845 kr
Administrationsgebyr, der fratrækkes ved tilbagebetaling: 845 kr

Se mere om gebyrer her.