Gebyrer

Efter 1. marts 2016 skal der betales gebyr for at få en række ansøgninger behandlet. Alle sager, som har med flygtninge at gøre, er fritaget for gebyrer – eneste undtagelse er flygtninge, der søger om permanent ophold. Klagesager og genoptagelsesanmodninger vedr. asyl eller humanitært ophold er også fritaget for gebyrer. For de sager, hvor der kræves gebyr, skal man betale gebyret først og medsende kvittering med ansøgningen for at få den behandlet.

Gældende satser 2016:
Familiesammenføring: 6.000 kr
Forlængelse af familiesammenføring: 2.000 kr
Permanent ophold på baggrund af familiesammenføring: 3.700 kr
Permanent ophold på baggrund af asyl: 3.700 kr
Permanent ophold på baggrund af erhverv og studie: 5.690 kr
Klagesager: 815 kr
Genoptagelsessager: 815 kr