Fordeling og forskelle i de europæiske lande

Der er store forskelle på alle parametre i Europa, når det gælder flygtninge. For det første har det pga. Dublin-aftalen stor betydning, hvordan landenes geografiske placering er i forhold til rejseruterne ind i Europa. For det andet er der stor forskel på, hvilke lande, flygtningene ønsker at være i – og dette hænger delvis sammen med den tredje faktor, nemlig at der er meget store forskelle i Europa, når det handler om at modtage asylansøgere og behandle deres sager. Endelig er der en række andre faktorer, som spiller ind: hvor har man familie, taler man sproget, er der en chance for at finde arbejde? Indenfor Dublin-problematikken er der også i perioder lande, som ikke tager fingeraftryk, og lande som man ikke kan sendes retur til.

Som det ses i graferne er der stor forskel på, hvor de forskellige nationaliteter ender, og desuden er der store forskelle i, hvordan de forskellige lande i EU vurderer en asylsag. Der er således tale om et vist lotteri, når man søger om asyl i Europa. Nogle lande, fx Tyskland, får mange flere grundløse ansøgninger (især fra Balkanlandene) end andre, og derfor kan man ikke sammenligne anerkendelsesprocenten uden at dele den op på nationalitet.

TOP 3 NATIONALITETER, forskelle i Eu 2015

 

Afgørelser største nationaliteter, Danmark, Sverige, Tyskland. 3. kvartal 2015