Fordeling og forskelle i de europæiske lande

Der er store forskelle på alle parametre i Europa, når det gælder flygtninge. For det første har det pga. Dublin-aftalen stor betydning, hvordan landenes geografiske placering er i forhold til rejseruterne ind i Europa. For det andet er der stor forskel på, hvilke lande, flygtningene ønsker at være i – og dette hænger delvis sammen med den tredje faktor, nemlig at der er meget store forskelle i Europa, når det handler om at modtage asylansøgere og behandle deres sager.

Endelig er der en række andre faktorer, som spiller ind: hvor har man familie, taler man sproget, er der en chance for at finde arbejde? I forhold til Dublin-problematikken er der også i perioder lande, som ikke tager fingeraftryk, og lande som man ikke kan sendes retur til.

Landenes rygte er ikke altid udtryk for de reelle forhold. For eksempel stå England højt på manges ønskeliste, men har et af de hårdeste og mest brutale asylsystemer i Europa. For Danmarks vedkommende tror alle, at man skal vente 3 år på at søge familiesammenføring, selvom det kun gælder for hver tredje, og kun omfatter visse nationaliteter. 

Læs også Hvor mange tager Danmark imod sammenlignet med resten af Europa?

TOP 3 NATIONALITETER, FORSKELLE I EU 2016

Som det ses i graferne, er der stor forskel på, hvor de forskellige nationaliteter ender, og desuden er der store forskelle i, hvordan de forskellige lande i EU vurderer en asylsag. Der er således tale om et vist lotteri, når man søger om asyl i Europa. Nogle lande, fx Tyskland, får mange flere grundløse ansøgninger (især fra Balkanlandene) end andre, og derfor kan man ikke sammenligne anerkendelsesprocenten uden at dele den op på nationalitet. Læs mere i artiklerne Asylvurderinger er politisk påvirkelige og Flere afghanere afvises...

AFGØRELSER, STØRSTE NATIONALITETER: DANMARK, SVERIGE, TYSKLAND 2015 + 2016