Hvor mange flygtninge har Danmark taget imod gennem årene, og hvor kom de fra?

Fra 1956 til 2014 er der givet ophold til i alt 142.450 personer = i gennemsnit 2.450 pr.år. I 2015-2016 har yderligere 18.342 fået asyl.

Antallet af personer i Danmark med asyl som opholdsgrundlag var i alt 54.500 i 2016. Omkring 40.000 har fået asyl de seneste 5 år. Dertil kommer familiesammenførte. Det kan lyde af mange, men flygtninge udgjorde kun 3% af alle de udlændinge, der fik opholdstilladelse i Danmark i 2017.

OPHOLDSTILLADELSER TIL FLYGTNINGE 2008-2017 (inkl. humanitært ophold og kvoteflygtninge)

Selvom man opnår permanent ophold, vil man stadig figurere i statistikken som flygtning. Det er først når man får statsborgerskab, at man flytter over i kategorien 'dansker'.

Der har været meget store udsving i antallet gennem årene, og det har også været vidt forskellige nationaliteter. Nogle nationaliteter er kun kommet i en ganske kort periode (fx chilenere og bosniere), mens andre er kommet i et vist antal gennem en årrække (fx afghanere og irakere). De seneste år har det været syrere, eritreere og  iranere, der har udgjort de største grupper.

OPHOLDSTILLADELSER TIL FLYGTNINGE I DANMARK M. OPRINDELSESLAND(1956-2014)