Hvor mange tager Danmark imod sammenlignet med resten af Europa?

Danmark lå lidt over gennemsnittet i Europa i 2015 (plads nr. 12), hvis man ser på bruttoansøgninger i forhold til landets indbyggertal, med 370 ansøgninger pr. 100.000 indbyggere imod Sveriges 1.667, Norges 602 og Tysklands 587. Der er dog stor forskel på, hvor mange der får asyl i de forskellige lande, og her ligger Danmark oppe på en 7. plads med 285 pr. 100.000 indbyggere. Dette skyldes, at Danmark modtager meget få grundløse ansøgninger. Graferne er baseret på tal fra Eurostat, men ifølge Udlændingestyrelsen var anerkendelsesprocenten i Danmark 86 og ikke 77.

ANTAL, SOM søgte og fik ASYL pr. 100.000 indbyggere, 2015

antal asylansøgere pr. 1.000 indbyggere 2015, 4 lande

At et land modtager mange asylansøgere hænger også sammen med den geografiske placering, og hvor konsekvent landene tager fingeraftryk og registrerer indrejste (fx Italien, Grækenland, Malta og Ungarn), og er ikke nødvendigvis udtryk for et ønske hos ansøgeren. Således endte mange også i Danmark, selvom de var på vej til Sverige – men endnu flere rejste i gennem landet uden at blive registreret. 

Antallet, som søger asyl i Danmark, følger tendensen i det samlede Europa. I hele Europa var antallet af asylansøgere i 2015 dobbelt så højt som året før. Særligt var antallet af asylansøgere fra Syrien, Irak og Afghanistan stigende. De lande, der oplevede den største stigning i asylansøgere var Finland, Ungarn og Østrig. Mere end en tredjedel søgte asyl i Tyskland.

ANTAL ASYLANSØGERE I Danmark OG EU 2008-2015