Hvor mange tager Danmark imod sammenlignet med resten af Europa?

Lige nu ankommer der meget få asylansøgere til Danmark. Det samlede antal nyankomne til Europa er faldet det seneste år, men ikke så meget som i Danmark. I første halvdel af 2017 var det samlede tal 315.000, og i Danmark var der i samme periode registreret 1.600. Hvis man ser tallene i forhold til indbyggertal for de lande, der kan sammenlignes med Danmark, ser det således ud:

ASYLANSØGERE PR. 1 MIO INDBYGGERE OG ANERKENDELSESPROCENT, 2017

Danmark modtager færre asylansøgere end vores nabolande og andre europæiske lande, som kan sammenlignes med Danmark, og vi giver også asyl til færre af dem. Kun Storbritannien modtager færre.

OPHOLDSTILLADELSER TIL FLYGTNINGE PR. 1.000 INDBYGGERE 2016, 4 LANDE

Ovenstående graf viser de lande, der gav asyl til flest pr. indbygger (Sverige og Tyskland) i det år, hvor der nogensinde er givet flest opholdstilladelser. Stadig et ret beskedent antal mennesker. 

At et land modtager mange asylansøgere hænger også sammen med den geografiske placering, og hvor konsekvent landene tager fingeraftryk og registrerer indrejste (fx Italien, Grækenland, Malta og Ungarn), og er ikke nødvendigvis udtryk for et ønske hos ansøgeren. Således endte mange også i Danmark 2015-16, selvom de var på vej til Sverige – men endnu flere rejste igennem landet uden at blive registreret.

Antallet, som søger asyl i Danmark, har fulgt tendensen i det samlede Europa frem til 2016. Det pludselige dyk i nye ansøgninger, som skete i december 2015, var en direkte konsekvens af at Sverige indførte grænsekontrol.

ANTAL ASYLANSØGERE I DANMARK OG EU 2008-2016