Tager Danmark imod mange eller få på verdensplan?

Hvis man ser på antal flygtninge i verden pr. indbygger, lå Danmark i 2014 på en 46. plads, en del pladser under de andre skandinaviske lande. Og hvis man sammenligner ud fra landenes købekraft, lå Danmark i bund i Europa, helt nede på plads nr. 81. Det er udviklingslandene, der bærer den store byrde af verdens flygtninge.

ANTAL FLYGTNINGE PR. 1000 INDBYGGERE 2014, VERDEN

ANTAL FLYGTNINGE I FORHOLD TIL KØBEKRAFT 2014. VERDEN