DOKUMENTATION: De afghanske tolke

Siden tolkepakken blev vedtaget i 2013 har kun 8 ud af 151 afghanske tolke fået asyl. REFUGEES.DK bringer her et fuldt overblik og tidslinje over tolkesagen samt Rajwas egen sag.

OVERBLIK

- Lige siden tilbagetrækningen fra Afghanistan har samtlige store dagblade og TV-stationer beskæftiget sig med de afghanske tolke.

- Mediernes eksempler på afghanske tolke, der var i fare og opfordringerne fra de danske officerer til at bringe dem i sikkerhed var stærkt medvirkende til at tolkeaftalen (se tidslinjen over tolkesagen, red.) blev indgået i 2013.

- I en Rambøll-måling for JP fra marts 2013 ville 70,7 pct. af danskerne give de afghanske tolke mulighed for at få asyl.

- Efterfølgende gik kritikken på, at det tog for lang tid at finde frem til de pågældende tolke, og da det endelig lykkedes, viste det sig, at meget få er gået igennem nåleøjet: Kun 8 tolke ud af de 151, som har søgt hjælp, har på nuværende tidspunkt (juni 2015) fået asyl på baggrund af aftalen.

- Det har desuden vist sig, at alle dem, der får afslag hos Udlændingestyrelsen, efterfølgende får asyl i Flygtningenævnet. Denne mulighed har tolken dog kun, hvis han enten får visum fra Task Forcen eller er kommet herop på egen hånd ved at betale smuglere store summer.

- Senest har flere hundrede danske veteraner fra Afghanistan skrevet under på et Åbent brev til Folketinget med et krav om, at de efterladte tolke bringes i sikkerhed, og en række politikere har bakket op om en genforhandling af aftalen.

Citat: Mads Silberg, kaptajn 

TIDSLINJE - sagen om de afghanske tolke

7. oktober 2001: USA invaderer Afghanistan, og en koalition med blandt andre Danmark går med. Til det militære arbejde kræves en række lokale afghanske tolke, der senere får ansættelse hos de danske styrker.

Marts 2013: Forsvarsminister Nick Hækkerup (S) siger til Jyllands-Posten, at han har hørt om, at tolke er blevet skadet.

2. april 2013: Forsvarskommandoen forklarer i en redegørelse til Folketinget, at forsvaret siden 2008 har gjort brug af mindst 195 afghanske tolke. 37 af dem blev hyret gennem det amerikanske firma Mission Essential Personnel (MEP). Det fremgår også, at forsvaret længe har haft viden om, at tolke brugt i dansk tjeneste er blevet truet af Taleban. Men de oplysninger har daværende forsvarsminister Nick Hækkerup ikke delt i forbindelse med debatten om tolkene.

22. maj 2013: Den såkaldte tolkepakke vedtages af S, SF, R, LA, V og K. Ved vedtagelsen, siger forsvarsminister Nick Hækkerup (S):
"Ingen af de omkring 200 afghanske tolke, som har arbejdet for de danske styrker siden 2008, vil blive svigtet… Vi skaber nu en situation, hvor vi under ingen omstændigheder kommer til at svigte vores tolke. Vi kommer til at tage hånd om dem, og det vil ske gennem en bred vifte af løsninger."
Pakken, der bliver vedtaget denne dag, giver de afghanske tolke mulighed for at få hjælp lokalt eller asyl i Danmark, hvis de opfylder en række kriterier.
Læs tolkeaftalen her
Aftalen er lavet i koordination med Storbritannien. I Storbritannien er der blevet indsamlet 77.583 underskifter for at give asyl til de afghanske tolke, og aftalen mødes af kritik for at være for restriktiv og udelukke for mange, blandt andet på grund af skæringsdatoerne. 

Læs sagen i The Guardian (engelsk)

2. august 2013: Jyllands-Posten bringer en historie om, at de afghanske tolke stadig ikke har modtaget den hjælp, de har fået stillet i udsigt.

3. august 2013: Ifølge Information har 37 tolke svært ved at få hjælp i henhold til tolkepakken, fordi MEP ikke svarer på forsvarets henvendelser om oplysninger om tolkene til brug for sagsbehandlingen. Forsvarskommandoen erkender seks dage senere, at den mangler oplysninger om tolkene og opfordrer soldater, der har kontakt til tolke, til at henvende sig.

6. august 2013: Forsvarsminister Nick Hækkerup (S) meddeler, at 17 ud af Danmarks 195 tolke har henvendt sig og bedt om asyl. Det tal er tilfredsstillende, mener han.

19. august 2013: Information skriver, at forsvaret kun har forsøgt sig med tre e-mails og et telefonopkald for at få vigtige oplysninger om de 37 afghanske tolke fra MEP. Den nye forsvarsminister Nicolai Wammen (S) meddeler, at han vil tage til USA for at mødes med direktøren for MEP i håbet om at sagen vil blive løst.

4. marts 2014: 104 personer har henvendt sig til forsvarets såkaldte kontaktpunkt i den afghanske hovedstad Kabul med et ønske om at få asyl i Danmark, oplyser forsvaret.

30. august 2014: To afghanske tolke, som har arbejdet for Danmark, har fået afslag på asyl, skriver Politiken. Fire måneder senere underkender Flygtningenævnet enstemmigt Udlændingestyrelsen i en sag om en anden afghansk tolk, som havde fået afslag på asyl. Tolken og hans familie får ophold i Danmark.

Læs Politikens artikel om sagen

December 2014: Dansk Institut for Internationale Studier udgiver en rapport, som påviser, at mange elementer i aftalen er kritisable, og at kun 6 tolke har fået asyl, 42 er blevet afvist.
Læs DIIS-rapporten her.

27. december 2014: En afghansk tolk siger til Information, at han føler sig truet på livet. Tolken har fået afslag på asyl i Danmark, fordi han ikke var ansat 19. december 2012, som tolkepakken betinger. I januar bliver han dog genindkaldt til samtale med Task Forcen, men får senere afslag igen. 

Læs Informations artikel

11. januar 2015: Den afghanske tolk Aman står frem i Politiken og kalder på hjælp fra den danske regering. Han føler sig truet på livet og kritiserer, at han ikke kan klage over sit afslag fra de danske myndigheder. Flere eksperter og organisationer bakker tolkens kritik op.

5. februar 2015: Tolken Aman modtager nye trusler fra Taleban og fortæller, at de danske myndigheder har afvist ham.
Læs Politikens opfølgende artikel

16. april 2015: Amnesty International og Refugees Welcome sender et åbent brev til forsvarsministeren og forsvarsordførerne med en opfordring til at genforhandle aftalen.
Læs det åbne brev fra Amnesty International og Refugees Welcome

6. maj 2015: To tolke, som har arbejdet for de britiske styrker får lov at køre en sag mod det britiske forsvar for at forskelsbehandle irakiske og afghanske tolke. Sagen er endnu ikke afgjort.
Læs The Guardians artikel

11. maj 2015: Aman får afslag på visum til Danmark, da efterretningstjenesten ikke kan garantere, at han ikke vil udgøre en fare for statens sikkerhed. 
Læs Politikens opfølger på Aman-sagen

18. maj 2015: En gruppe danske Afghanistan-veteraner går sammen om et åbent brev til regeringen og samler på få døgn mange hundrede underskifter fra danske veteraner.
Læs Politikens dækning  

Læs det åbne brev til den danske regering

20.maj 2015: Information fortæller historien om tolken Rajwa på forsiden. Det er hans åbne brev, du kan læse eksklusivt her på REFUGEES.DK. 

Læs Informations artikel

22. maj 2015: Indlæg i Information fra en dansk Afghanistan-veteran om hans tolk og ven Niazi. 

Læs indlægget på Information

27. maj 2015: Norge lemper kravene i den norske version af tolkeaftalen efter politisk pres. Der stilles ikke krav om varighed af ansættelsen, som blot skal være efter 2006, og det understreges, at "det er ikke en sag om asylpolitik men om beskyttelse af militært personel.”

Juni 2015: En række politikere stiller i valgkampen op for gruppen af veteraner og lover at arbejde aktivt for de afghanske tolke, heriblandt Jakob Elleman-Jensen (V). Partierne EL, KD og K bakker op om en revidering af aftalen, og det samme før ordførerne for SF og V. S forsvarer fortsat aftalen og DF har hele tiden ment at tolkene skal blive i nærområdet.

9. juni 2015: Politiken skriver om tolken Mohibullah, som betalte smuglere for at komme til Danmark og søge asyl. Samme mønster gentog sig fra de tidligere sager: Afslag i Udlændingestyrelsen, men asyl i Flygtningenævnet. Mohibullahs forklaring om trusler er, ifølge Politiken, stort set identisk med flere af de tolke, som er blevet afvist af Task Forcen i Kabul.

Citat fra dansk officer om Rajwa

TIDSLINJE - RAJWAS SAG

Læs også Informations artikel fra 20. maj 2015 om Rajwa her.

2008-2010: Ansat via privat amerikansk tolkefirma, først for de amerikanske styrker, siden for de danske.

Feb. 2012-dec. 2012: Tolk i camp Tombstone, Helmand, for de danske styrker frem til tilbagetrækningen.

Forår 2013: rejser til udlandet, bagefter tilbage til sin egen provins

Aug. 2013: kidnappet af røvere, som tager hans mobil med fotos fra danske camp og truer med at angive ham til Taleban.

Sep. 2013-aug. 2014: 4 samtaler med den danske Task Force i Kabul, Rajwa skriver adskillige e-mails, i denne periode modtager familien flere trusler på Rajwas vegne, ligesom Rajwa får afslag hver gang på et indrejsevisum.

Jan 2014: Ansøgning om SIV visum til USA.

Jan 2015: Flytter til Kabul, gemmer sig fortsat indendørs, forsøger forgæves at finde sikkert arbejde

Apr.-maj 2015: rejser til Indien og forsøger at komme videre til Europa, men må opgive og vende tilbage til sin egen provins trods truslen, fordi han kan bo gratis hos sin familie.