Regeringen præsenterer 44 nye stramninger på udlændingeområdet

På trods af et stærkt faldende antal asylansøgere åbner regeringen op for afvisning på grænsen, udskyder modtagelsen af kvoteflygtninge, og hæver kravene til permanent ophold og ydelser

- Vi står helt ved tåspidserne på kanten af konventionerne, siger Inger Støjberg ifølge Ritzau.

De gældende krav til permanent ophold, kontanthjælp og børnecheck er ellers allerede blevet kritiseret skarpt fra integrationseksperter og kommuner for at skabe fattigdom og fjerne incitamentet til integration ved at gøre det uopnåeligt nogensinde at blive fuldgyldigt medlem af det danske samfund.

Modtagelsen af kvoteflygtninge, som hentes i de belastede nærområder, nævnes ofte af eksperter som noget, der burde øges for at dæmme op for smuglere og drukneulykker – det kan derfor undre, at Danmark vil gå den modsatte vej.

Øget brug af grænsekontrol, afvisning osv. ligner mere en optrapning af de interne konflikter i EU end en løsning. 

Listen indeholder dog også enkelte positive tiltag: indsatsen i nærområderne styrkes med 1 mia, der skal være flere mindre børnecentre for de uledsagede mindreårige, og man vil undersøge en styrkelse af modtageprogrammer i hjemlandene.

Kort oversigt over de vigtigste punkter, som vedrører flygtninge (læs hele udspillet her, 6 sider):

• Mulighed for afvisning på grænsen i en situation som sidste sommer

• Styrkelse af nærområdeindsaten, både kort- og langsigtet, med 1 mia kr.

• De ca. 500 kvoteflygtninge, som Danmark tager imod hvert år, udskydes til næste år, og desuden tage forbehold for kvotens størrelse

• Politiet skal fremover være tilstede døgnet rundt på udrejsecenter Kærshovedgård

• Genetablering af mindre børneasylcentre for uledsagede mindreårige, og mulighed for at trække børnene i lommepenge ved overtrædelse af husreglerne

• Højere krav til at opnå permanent opholdstilladelse:

1) 6 års lovligt ophold i Danmark hæves til 8 år
2) 1 års ubetinget fængsel betyder i dag udelukkelse fra perm.oph., sænkes til 6 mdr.

3) Karensperioder ved betingede fængselsstraffe hæves helt op til 15 år

4) Krav om 3 år uden offentlige ydelser hæves til 4 år

5) Krav om beskæftigelse hæves til mindst 3 1/2 år inden for de sidste 4 år

• Mere fokus på udsendelse af afviste:

- Etablering af modtagecentre for uledsagede mindreårige i hjemlandene

- Lægge pres på hjemlandene gennem udviklings- og handelspolitiske instrumenter til at acceptere hjemsendelse af afviste

- Støtte etablering af modtagelses- og reintegrationsprogrammer i udvalgte lande

- Gøre brug af Frontex til udsendelser


• Øge støtten til repatriering for udlændinge med opholdstilladelse i form af højere beløb, mulighed for sygeforsikring, pension, skolepenge samt bonus til kommuner

• Oprette danske fængselspladser i andre lande, samt stoppe resocialiserende tiltag for udvisningsdømte

• Det nuværende krav om lovligt ophold i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år for at overgå fra integrationsydelse til kontanthjælp suppleres af et nyt krav om ordinær og ustøttet fuldtidsbeskæftigelse i sammenlagt 2 1/2 år.

• Forlængelse af optjeningsperioden for at få børnecheck: de nuværende 2 år øges til 5 år, således at forældre først efter 5 års ophold har ret til fuld børnecheck.

• Danmarks kommende formandskab for Europarådet skal bruges til at få "konventionerne tilbage til kernen" – efter regeringens opfattelse "har praksis gennem årene bragt rækkevidden af konventionerne ud af trit med de oprindelige intentioner".