Europarådets Torturkomité: Ellebæk er uegnet for mennesker

Danmark bør rette op på de uacceptable forhold indenfor 3 måneder, eller lukke centret

Komitéen (CPT) har i dag udgivet en rapport med voldsom kritik af de to detentionscentre Ellebæk og Nykøbing Falster, som bruges til at indespærre asylansøgere, når politiet frygter at de vil gå under jorden.

- I et højtudviklet land som Danmark, hvor man – med rette – generelt er stolt over sine høje menneskeretsstandarder, er det rystende at finde så uacceptable forhold for tilbageholdte migranter. Man må spørge sig selv, om det skyldes manglende evne eller manglende vilje fra Danmarks side, når der ikke rettes op på disse forhold, siger Hans Wolff, der er leder af den delegation, som besøgte Ellebæk i april.

- Vores fund er meget alvorlige. Først og fremmest er de fysiske rammer i utrolig dårlig stand. Men vi mener også, at det er helt uacceptabelt at placere disse mennesker under fængselslignende forhold, som dem vi har set. De er ikke kriminelle, men de bliver placeret i et center, der er meget værre end et fængsel.

Hans Wolff betegner udlændingecentret som et af de værste, komitéen har set i hele EU.

Refugees Welcome var en af de i alt 13 civilsamfundsorganisationer, som i en rapport og under et møde med komitéen i april gjorde opmærksom på en række kritikpunkter, som nu er medtaget i komiteens endelige rapport. De andre organisationer var bl.a. DIGNITY og Amnesty International.

- Komitéen besøger mange lande, og man kan jo forestille sig, hvilke lande der normalt byder på kritisable forhold, men jeg må sige, at når det kommer til udlændingecentre, så er Danmark – meget overraskende – et af de lande i Europa, der byder på de værste, siger Hans Wolff og fortsætter:

- Stedet egner sig ikke til mennesker.


Celle i Ellebæk. Foto: Ole Jakobsen, TV2

Komitéen giver i rapporten Danmark tre måneder til at ”rette op” og følge komitéens anbefalinger:

- Enten må Danmark lave en meget hurtig og meget gennemgribende forbedring på alle de punkter, vi har fremhævet i rapporten. Eller også må Ellebæk lukke, og de indsatte flytte til et sted med ordentlige forhold, siger Hans Wolff.

- Hvis ikke de følger vores anbefalinger, er der mulighed for, at sagen bliver taget op ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, som vi arbejder tæt sammen med. Hvis den gør det, vil de se nærmere på vores observationer og vurdere, om forholdene overholder menneskerettighederne, eller om Danmark skal dømmes. (...) Det sidste, tror jeg, er meget sandsynligt.

Man straffes med 15 dages isolation for at blive taget med en mobiltelefon – på trods af, at Højesteret har afsagt en kendelse om at de indsatte har ret til at have deres telefon hos sig. Det forhindrer fængselsreglerne imidlertid.

- Vi var meget overraskede over at se, at de indsatte blev straffet så hårdt for at have en mobiltelefon. Det understreger endnu engang, at reglerne er fængselsregler, hvilket er fuldstændig uacceptabelt. De her mennesker skal have adgang til deres telefoner, hvor de typisk har alle numrene til deres familier og venner liggende. Det er helt essentielt, siger Hans Wolff.

Rapporten påpeger det uacceptable i at forholdene i de lukkede udlændingecentre er som fængsler, og at man følger reglerne for fængsler. CPT understreger, at tilbageholdte migranter generelt hverken er mistænkt eller dømt for kriminelle forhold. Hvis det alligevel skønnes nødvendigt at tilbageholde dem, bør de holdes under så normale forhold som muligt og med et minimum af interne sikkerhedsforantstaltninger.

Rapporten kritiserer følgende forhold i Ellebæk:
- personalemangel
- for lidt og for dårlig adgang til det fri
- overbelægning med op til 4 personer i en celle
- nedslidte og uhygiejniske fysiske forhold i bygningerne
- manglende aktiviteter
- ingen adgang til egne mobiltelefoner
- ingen screening for psykiske og fysiske lidelser
- for ringe adgang til sundhedsydelser
- indsatte bruges som tolk i stedet for professionelle tolke
- brug af isolation skal helt afskaffes
- selvmordstruede placeres nøgne i isolation, hvilket udgør nedværdigende behandling.

Udover Ellebæk og Nykøbing Falster indeholder rapporten også kritik af visse forhold i de rigtige fængsler, politiets magtanvendelse og forhold på de psykiatriske afdelinger; ikke mindst brugen af isolation og bæltefiksering.

Rapporten kritiserer også, at problemet med overfyldte fængsler i hele Danmark kun mødes med åbning af flere pladser – Ellebæk er fx også under udvidelse fra 136 til 192 pladser. CPT råder til at man ser kritisk på, om man fængsler for ofte og løslader for få. Fængsling skal kun bruges som sidste udvej. For nylig er der vedtaget en voldsom skærpelse af straffen for ikke at overholde meldepligten i Kærshovedgård, hvor straframmen nu er op til 2 år, og det har lagt voldsomt pres på de rigtige fængsler.

Europarådet Torturkomité (CPT) har til formål at forebygge tortur og umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf i de europæiske lande.

Torturkomitéen besøger blandt andet fængsler, politistationer, udlændingecentre, psykiatriske hospitaler og andre institutioner for frihedsberøvede med jævne mellemrum. Komitéen besøgte sidst Danmark i 2014.

Læs hele rapporten eller det engelske resumé her.

Citater fra Hans Wolff er hentet fra TV2s hjemmeside

Refugees Welcome har været medvirkende til at få fokus på Ellebæk gennem en årelang, vedvarende indsats

Støt / bliv medlem