A-kasse og dagpenge

Hvem kan blive medlem af en A-kasse?

For at blive medlem af en A-kasse skal du have opholdstilladelse i Danmark og være mellem 18 og indtil 2 år fra pensionsalderen.


Både lønmodtagere, selvstændige, studerende og nyuddannede kan blive medlem af en A-kasse.

Det er gratis for studerende – også på IGU-uddannelsen – at være medlem af en A-kasse, og det giver samtidig en økonomisk fordel at melde sig ind allerede under studiet (se mere her).


Er du medlem af en A-kasse, kan du få dagpenge, hvis du mister dit arbejde, eller hvis du står uden arbejde efter gennemført uddannelse. Du kan få dagpenge i 2 år.

Dagpenge-ydelsen er noget højere end kontanthjælp. Du kan få op til 19.083 kr. pr. måned i dagpenge.

Dagpenge er ikke en social ydelse som kontanthjælp og integrationsydelse, og dette har stor betydning, når man søger om permanent ophold, statsborgerskab eller familiesammenføring. Dagpengeperioder over 4 mdr. har dog betydning for statsborgerskab.

Hvor meget koster medlemskab af en A-kasse?

Prisen for medlemskab ligger på ca. 450-500 kr. pr. mdr. i 2019. Beløbet kan trækkes fra i skat.

Du kan se en oversigt med alle A-kasser her.

Betingelser for at få dagpenge:

• Du skal have været medlem af en A-kasse i mindst 1 år

• Hvis du er nyledig, skal du opfylde et særligt indkomstkrav, som betyder at du inden for de sidste 3 år mindst skal have haft en total indkomst før skat på 238.512 kr (i 2020). 
Indkomst fra job med løntilskud eller andet offentligt tilskud kan ikke bruges til at opfylde indkomstkravet.

• Der har i en en periode været et opholdskrav, men det er nu afskaffet igen.

• Du skal være registreret som arbejdssøgende hos jobcentret.

• Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det vil sige du skal kunne starte i et job med 1 dags varsel (det kan du hvis du har opholdstilladelse).

Særlig regel for nyuddannede (dimittender):

Har man gennemført en erhvervsrettet uddannelse af minimum 18 måneders varighed, herunder f.eks. en IGU-uddannelse, kan man få dagpenge på dimittendvilkår. 
IGU-uddannelse giver som den eneste adgang til dimittendsats uden at opfylde opholdskravet. Nyuddannede får en lidt lavere dagpenge-ydelse end andre. 

Er du forsørger får du i 2020 kr. 15.648 pr. mdr. Er du ikke-forsørger får du kr. 13.644 pr. mdr.

For at kunne få disse særlige rettigheder i A-kassen som nyuddannet, er det vigtigt at man melder sig ind i en A-kasse senest 2 uger efter afslutning af uddannelsen.

Læs mere om A-kasse for nyuddannede.

Har du spørgsmål?

Få personligt svar her (dansk / engelsk)