Hvor mange flygtninge har Danmark taget imod gennem årene, og hvor kom de fra?

Fra 1956 til 2018 er der givet ophold til i alt 163.250 flygtninge = i gennemsnit 2.630 pr.år. I de to år 2015-2016 fik 18.342 asyl. Inddelt i 5-års perioder har de seneste 5 år ikke været høje. Både 1985-89 og 1995-99 lå højere, se den sidste graf. Siden foråret 2016 er der kommet meget få nye flygtninge til Danmark, således blev der kun modtaget 800 i kommunerne i 2018 og i år ser det ud til at blive endnu færre.

I alt bor der 600.000 i Danmark, som er indvandrere eller flygtninge, fra vestlige og ikke-vestlige lande. Det kan lyde af mange, men flygtninge udgjorde kun 2% af alle de udlændinge, der fik opholdstilladelse i Danmark i 2018. Og med tiden får mange flygtninge jo dansk statsborgerskab, og deres børn vokser op og bliver indfødt danske. Det er svært at forestille sig Danmark i dag uden de flygtninge fra Ungarn, Vietnam, Chile, Afghanistan, Sri Lanka, Iran, Bosnien osv. som er blevet en vigtig del af samfundet.

OPHOLDSTILLADELSER TIL FLYGTNINGE 2008-2018
(inkl. humanitært ophold og kvoteflygtninge)

Selvom man opnår permanent ophold, vil man stadig optræde i statistikken som flygtning og som ikke-vestlig indvandrer. Det er først når man får statsborgerskab, at man flytter over i kategorien 'dansker'. Flygtninge fra ex-Jugoslavien regnes mærkeligt nok som ikke-vestlige, selvom de kommer fra Europa.

Der har været meget store udsving i antallet gennem årene, og der har også været tale om vidt forskellige nationaliteter. Nogle nationaliteter er kun kommet i en ganske kort periode (fx chilenere og bosniere), mens andre er kommet i et vist antal gennem en årrække (fx afghanere og irakere). De seneste år har det været syrere, eritreere og iranere, der har udgjort de største grupper.

Kvoteflygtninge er også blevet udvalgt fra meget forskellige lande, og ud fra skiftende kriterier. Siden 1978 har Danmark taget imod en kvote på 500 om året via FN, men i 2016, 2017 og 2018 tog vi ikke imod nogen.

FLYGTNINGE, DER FIK ASYL I DANMARK 1956-2018

 

Hent et fakta-ark med de præcise tal og mere om kilderne til denne graf.

Det er krævende at lave disse sider
og holde dem opdaterede.

Hvis du har glæde af dem,
så meld dig ind eller giv et bidrag!

Støt / bliv medlem