Hvor mange rejser hjem igen?

Frivilligt eller med tvang?

Der er to måder at rejse tilbage: helt frivilligt og under mere eller mindre tvang.

Den helt frivillige kaldes repatriering, og det er et tilbud til mennesker, som har en gyldig opholdstilladelse. De kan få et økonomisk tilskud til at etablere sig i hjemlandet igen og personlig vejledning. Det sker i et samarbejde mellem Dansk Flygtningehjælp, og det har eksisteret i 25 år. Hjemmesiden At vende hjem er lavet til dem, der overvejer at gøre det, og man kan læse mere om DFHs arbejde på området her.

Den anden måde handler handler om mennesker, som har fået afslag på opholdstilladelse. Der er sjældent tale om frivillighed, men om hvorvidt man giver efter for presset og rejser tilbage, selvom man måske er både bange og ikke har noget at vende tilbage til. Dette opføres i politiets statistikker som henholdsvis 'rejst selv', 'påset udrejst' eller 'ledsaget udrejst'. Det sidste er et pænt ord for tvang, som kan indebære en flytur iført strips om håndled og ankler, ble og plastbeskyttelse for munden. I mindst et tilfælde døde den afviste under en sådan, hårdhændet transport. Hvis man derimod samarbejder pænt om at rejse tilbage, kan man i nogle perioder og til visse lande også søge om en portion penge, som udbetales ved ankomsten, men det er dog meget mindre end ved repatriering.

Hvor mange rejser?

Uden opholdstilladelse:
I 2022 udrejste i alt 222 afviste, heraf 79 ledsaget/med tvang og 142 påset, dvs. at politiet sætter dem ombord på et fly men ikke rejser med. Det er ikke så mange, når man tænker på at der var 548 i 'udrejseposition', dvs. med endeligt afslag på asyl. De fleste kan ikke sendes ud med tvang af forskellige grunde, selvom Hjemrejsestyrelsen prøver. En stor del af dem, der får afslag på asyl, forsvinder ud af systemet – for at prøve i andre lande eller leve under jorden. Kun meget få rejser tilbage til hjemlandet. Læs mere om afslag og udrejse i vores rapport 'En fast hånd i ryggen'.

Med opholdstilladelse:
Antallet af repatrierede ligger som regel på ca. 300 om året. 2015: 323, 2016: 301, 2017: 341, 2018: 360, 2019: 502, 2020: 349. I alt er ca. 5.800 flygtninge vendt hjem mellem 2000 og 2020, næsten halvdelen var bosniere.

Flygtninge får nu kun opholdstilladelse 1 eller 2 år ad gangen, og der lægges stor vægt på midlertidigheden efter 'paradigmeskiftet'. Oplysning om repatriering er blevet en fast opgave for kommunerne – hvilket mange flygtninge med rette opfatter som en spand koldt vand i hovedet, når de har fået asyl for nylig og absolut ikke kan vende tilbage.

Repatriering sker typisk først efter mange år, men der er nu også en del syrere, som beslutter at vende tilbage. Grunden til at så relativt få vender tilbage må nok findes i en kombination af, at mange konflikter er langsigtede, og at flygtninge typisk etablerer sig her og efter en årrække føler sig halvt danske. Desuden vokser børnene op uden en stærk tilknytning til forældrenes hjemland.