Tager Danmark imod mange eller få på verdensplan?

Hvis man ser på antal flygtninge i verden pr. indbygger, ligger Danmark et godt stykke under de andre skandinaviske lande. Og hvis man sammenligner ud fra landenes købekraft, ligger Danmark i bund i Europa, helt nede på plads nr. 75. Danmark yder ikke nogen imponerende indsats, hverken på europæisk plan eller på verdensplan.

På verdensplan er der nu 70 mio mennesker, som har været tvunget til at flygte fra deres hjem – af dem befinder langt de fleste sig stadig i hjemlandet som internt fordrevne. 25 mio er flygtet til andre lande. Det er udviklingslandene, der bærer den store byrde af verdens flygtninge. Kun 16% befinder sig i udviklede områder, og kun 14% af verdens flygtninge kom til Europa i 2018.

En tredjedel af verdens flygtninge bor i de allerfattigste lande, bl.a. Bangladesh, Chad, DRC, Etiopien, Sydsudan, Sudan, Tanzania, Uganda og Yemen. Disse lande udgør 13% af verdens befolkninger og kun 1,25% af den globale GDP men huser ikke desto mindre 33% af verdens flygtninge.

ANTAL FLYGTNINGE PR. 1.000 INDBYGGERE 2018
Ti højeste i verden + Danmark, Norge og Tyskland

4 ud af 5 flygtninge befinder sig i et naboland. Således befinder langt de fleste syriske flygtninge sig i Tyrkiet, Jordan og Libanon, mens de fleste afghanske flygtninge er i Pakistan og Iran. Uganda huser langt de fleste flygtninge fra Sydsudan. Det ligger et enormt pres på lande, som i forvejen har rigeligt problemer med egne konflikter og med at brødføde deres egen befolkning. Verdenssamfundet bidrager langt fra nok til disse værtsnationer.

Grafen herunder viser en mere eller mindre permanent befolkning af flygtninge, hvor de palæstinensiske flygtninge er opregnet separat. Der er tale om både nyankomne fra fx Syrien og Myanmar, og flere generationer af flygtninge fra tidligere eller langvarige konflikter, fx Somalia og Afghanistan. Mange bor under usle forhold og har ingen rettigheder i værtslandene.

DE 10 LANDE, SOM HUSER STØRST ANTAL FLYGTNINGE 2018

Asylansøgere er ikke et europæisk fænomen. USA og Peru er således de to lande, der har modtaget flest nye ansøgninger i 2018. Selvom tallet for USA ser højt ud, er det dog meget få per capita: kun 1 per 1.300 indbyggere, og dermed langt færre end Europa. Og tallet for USA er kun det halve af, hvad det var for få år siden. De fleste asylansøgere i USA kommer fra DRC, Myanmar og Ukraine. I Peru, hvor befolkningen er en brøkdel af USAs, er der pludselig kommet flere hundrede tusind flygtninge fra Venezuela.

DE 10 LANDE, SOM MODTOG FLEST NYE ASYLANSØGERE 2018
+ Sverige, Danmark og Norge

Det er krævende at lave disse sider
og holde dem opdaterede.

Hvis du har glæde af dem,
så meld dig ind eller giv et bidrag!

Støt / bliv medlem