Opdatering om somaliske inddragelser

Flygtningenævnet har givet endeligt afslag i de første to sager blandt de 800, som er taget op til overvejelse

Foreløbig er 110 sager om inddragelse afgjort i Udlændingestyrelsen (første instans), og her har 67% fået inddraget deres opholdstilladelse. I virkeligheden er der tale om cirka 1.500 personer i alt, da de 800 asylsager har medført 700 familiesammenføringer, som afledt af asylsagerne også risikerer inddragelse. Udlændingestyrelsen forventer at have taget stilling i alle sagerne i løbet af sommeren.

Nogle af de somaliere, som nu risikerer inddragelse, er kommet til Danmark som kvoteflygtninge. Det er så vidt vides første gang, at man inddrager den type ophold i Europa, og direkte imod UNHCRs egen beskrivelse af genbosættelsesprogrammet, hvor det hedder: “en holdbar løsning” hvor en stat “lader dem indrejse og i sidste ende tildeler dem permanent ophold.” De flygtninge, som har fået konventionsstatus (§7,1) er dog ikke i risiko for inddragelse.

Hvis man får inddraget sin opholdstilladelse hos styrelsen, skal man selv sørge for at klage til Flygtningenævnet indenfor 7 dage. Vi ved ikke, hvor mange, der har gjort det. Men to af dem har altså allerede fået stadfæstet beslutningen, og herefter kan sagen ikke ankes. Begge sager vedrører personer fra Mogadishu, som fik asyl i 2012, så der er endnu ingen praksis for de sager, der handler om Al-Shabaab-kontrollerede områder.

Dansk Flygtningehjælp, som sammen med Udlændingestyrelsen har deltaget i den seneste fact finding mission og den rapport, som blandt andet ligger til grund for inddragelserne, er uenig i fortolkningen og mener at situationen i Mogadishu er alt for skrøbelig til at inddrage opholdstilladelser og påbegynde hjemsendelser.

Det er dog i praksis ikke muligt at hjemsende somaliere, da Danmark ikke har en aftale om dette. Kun ganske få afviste somaliere er blevet hjemsendt siden borgerkrigen brød ud i 1991, og det er foregået i hemmelighed med et par stykker ad gangen. Mange af dem, der fik asyl i 2012 som følge af en dom ved EMRD havde inden da opholdt sig mange år som afviste i danske asylcentre.

Danmark gav i 2016 kun asyl til 25% af de nyankomne somaliske asylansøgere, hvorimod Tyskland gav asyl til 82% og Sverige til 47%. Læs mere her.

Så vidt vi har fået oplyst, var den ene af de to nyligt afgjorte sager en familie med mindre børn, heriblandt døtre. Det tyder på, at nævnet har afvist risikoen for FGM (female genital mutilation, omskæring) som asylmotiv for pigerne. Dette står i kontrast til UNHCRs retningslinjer vedr. FGM, som beskriver FGM som en helt klar beskyttelsesgrund for piger og kvinder, sammenholdt med baggrundsoplysninger om Somalia, som siger at op mod 99% af piger bliver udsat for FGM i den mest invaliderende form, og at man ikke som forældre kan forhindre at klanen udfører overgrebet på ens døtre.

Der bor cirka 9.000 personer med somalisk baggrund i Danmark.

Her finder du gode råd fra Dansk Flygtningehjælp til somaliere, som har fået brev om mulig inddragelse:
på dansk / på somali

Hvad mener Refugees Welcome?

Vi mener generelt, at flygtninge bør få permanent opholdstilladelse fra starten. Det tager typisk mange år, før de områder, de kommer fra, bliver tilstrækkeligt sikre igen, og derfor bør man betragte flygtninge som en langtidsinvestering og ikke som nogle, der skal være her i en kort periode. For somaliernes vedkommende er det tvivlsomt, om der overhovedet er tale om en forbedring i sikkerheden. Desuden har den danske stat ingen aftale om hjemsendelse med somaliske myndigheder, og derfor er der i praksis tale om at flytte mennesker fra et normalt liv i samfundet til et ophold i asylcentrene, som kan komme til at vare mange år. Endelig er der spørgsmålet om FGM, hvor vi mener at de danske myndigheder har en forpligtelse til at beskytte piger, som bor i Danmark, mod en overhængelse risiko for en lemlæstelse, som hører under definitionen af tortur samt kønsrelateret forfølgelse, og dermed er omfattet af flere konventioner, som Danmark har tiltrådt.

Tidligere artikler om samme emne:
Somaliere udvises på ulovligt grundlag
Ny praksis: Somaliere mister ophold efter 4 år