Behov for retshjælp til familiesammenføring

Britisk Røde Kors advarer myndighederne i ny rapport – problemet er det samme i Danmark

I Storbritannien mistede flygtninge i 2013 retten til gratis juridisk assistance, når de skal søge om at få deres familiemedlemmer op til sig. Britisk Røde Kors har i en ny rapport fra 9. juli gennemgået 91 sager, og konkluderer, at der er behov for professionel rådgivning for at udfylde de komplicerede skemaer og indhente den fornødne dokumentation.

I 95% af sagerne var der tale om mænd, der netop havde opnået asyl, og som havde kone og børn ventende i hjemlandet eller i en flygtningelejr i et tredje land. Dette gør sig også gældende for en stor del af de danske flygtninge. 

I 62% af sagerne var der brug for tolk eller sproglig assistance for at udfylde skemaet. De komplicerede sager, der handler om fx adopterede børn eller familiemedlemmer udover den nærmeste kernefamilie, er i følge rapporten helt umulige at få i gennem uden retshjælp.

Britisk Røde Kors anbefaler, at de britiske myndigheder tilbyder gratis retshjælp til flygtninge vedr. familiesammenføring, forenkler skemaerne og udviser større fleksibilitet omkring dokumentation og adgang for atypiske familiemedlemmer.

Samme risiko i Danmark

I Danmark får flygtninge heller ikke gratis retshjælp til familiesammenføring, udover den hjælp, som tilbydes af frivillige organisationer. Mange kommuner forsøger dog at hjælpe deres egne flygtninge med at ansøge, men har sjældent den fornødne kompetence til at gøre det rigtigt. Udlændingestyrelsen modtager mange skemaer, som er forkert udfyldt eller mangler bilag – i så fald bliver sagsbehandlingstiden lang, eller man risikerer afslag.

Familiemedlemmer til flygtninge opholder sig typisk under meget usikre og midlertidige forhold, og britisk Røde Kors anfører derfor, at disse sager handler om den internationale ret til beskyttelse og skal sidestilles med flygtningesager – der er ikke tale om de nationale migrationsregler, som gælder for almindelig familiesammenføring. Kvinder og børn risikerer at omkomme eller blive udsat for overgreb i ventetiden. Samme advarsel har det danske Institut for Menneskerettigheder udtrykt i forbindelse med den nye lov om 1-årig asyl uden adgang til familiesammenføring det første år.

Både i Storbritannien og Danmark er der krav om at familiemedlemmerne henvender sig personligt på en britisk/dansk repræsentation. Det udgør et særligt problem, eftersom Danmark ikke har repræsentation i de lande, som de fleste flygtninge kommer fra: Syrien, Eritrea, Afghanistan, Irak. Det betyder, at man skal rejse ulovligt ind i nabolandet og opholde sig der i mange måneder. Det er naturligvis både farligt og dyrt, navnlig for kvinder og børn.

Et andet fælles problem er kravet om dokumentation: ID-papirer, vielsesattest, fødselsattest o.l. Disse papirer kan være svære eller umulige for flygtninge at skaffe af flere grunde: Man kan have flygtet fra sit hjem i hast og ikke fået dem med, man kan have mistet dem på vejen hertil, eller ens hjemland har måske aldrig udstedt den slags dokumenter til én. I så fald er det meget svært at få en tilladelse i gennem.

Læs rapporten fra britisk Røde Kors her (på engelsk).