LEDER: Hvor meget ved vælgerne?

Den tilsyneladende store opbakning til stramninger giver ikke nødvendigvis et sandt billede.

Gallup og Berlingske har spurgt et antal danskere, om de ønsker en strammere udlændingepolitik end den, som SR-regeringen førte. Til det svarer en stor del "enig" eller "overvejende enig". Men når man stiller et spørgsmål, forudsætter det, at den adspurgte kender baggrunden. Medier og politikere må holde op med at tale om "udlændingepolitik" på den brede og udefinerede måde, som ikke gør os klogere og ikke løser problemerne.

Spørgsmålet forudsætter, at man ved præcis, hvordan reglerne for asyl og indvandring var under SR, og hvori de bebudede stramninger består. Den danske udlændingelov er et uendeligt kompliceret kludetæppe af ændring på ændring gennem mange år og skiftende regeringer. Selv advokater og professionelle indenfor området har sjældent overblik over de gældende regler. Desuden foregår der en konstant fordrejning af fakta, ikke mindst fra den nye regerings egen side. Det er netop af disse grunde, at vi har lanceret denne hjemmeside. Gå selv ind og læs vores faktasider og se, om du vidste det meste?

Som rådgiver for flygtninge oplever man meget ofte, at en dansker henvender sig sammen med en flygtning, og bliver overrasket og rystet over, hvor stramme og rigide reglerne er. Og flygtninge og indvandrere selv er også konstant i tvivl om deres egen situation. Krav til permanent ophold, familiesammenføring og statsborgerskab, regler for ophold i udlandet, ret til at arbejde som asylansøger – alle disse ting er helt uoverskuelige, fordi de er blevet ændret så mange gange.

Under Folkemødet på Bornholm havde vi lavet en multiple choice-quiz med 8 spørgsmål om flygtninge. Der var ingen, der kunne svare rigtigt på dem alle 8.

Et paradoks, som man ofte oplever omkring flygtninge er, at danskerne opfatter dem, som de personligt har mødt helt anderledes end dem, der optræder i statistikker og politiske diskussioner. De fleste flygtninge fortæller, at danskerne har været utroligt hjælpsomme og imødekommende overfor dem, og de har aldrig oplevet racisme eller dårlige behandling. Bevægelsen "Venligboerne" stormer frem, og et stigende antal danskere involverer sig aktivt med at hjælpe flygtninge. Samtidig når Gallup frem til, at 61% tilsyneladende ønsker en hårdere linje – hvordan harmonerer det?

En undersøgelse for Politiken for et halvt år siden viste, at flertallet var bekymrede over den stigende tilstrømning af flygtninge til Danmark. Men kun en lille del af de samme personer mente, at der var et problem lokalt i deres eget område. Med andre ord: Vi er bange for den enorme, grå masse af flygtninge, som vælter frem mod vores grænser – men når først de er her, og vi møder dem, er de ikke så skræmmende længere.