LEDER: Hvad kan flygtninge forvente efter valget?

Få et overblik over stramninger og tilbagerulninger på flygtningeområdet, som Venstre og DF lægger op til

Et af valgets store temaer har været frygten for at Danmark bliver oversvømmet af nye flygtninge. Og at dem, der allerede er her, ikke kommer i arbejde og koster en masse penge. Desværre har Venstres kampagne bygget på direkte forkerte tal og informationer, som vi tidligere har påvist her på REFUGEES.DK, og DFs forslag strider imod både EUs regler og flere konventioner. Men der er ingen tvivl om, at det stigende antal flygtninge på verdensplan i Danmark vil blive mødt af en lang række tilbagerulninger til VKO-regeringens regler samt yderligere stramninger. Vi oplister her nogle af dem, som allerede har været omtalt i de to partiers nye udspil og i medierne inden valgkampen:


Dansk Folkeparti ønsker:

• Genindførelse af starthjælp, optjening af børnecheck, 40 års optjening til folkepension

• Alle, der får asyl, får en midlertidig opholdstilladelse, der udløber efter et år. Derefter skal der søges igen for at opnå endnu en midlertidig opholdstilladelse. Kan der ikke opnås asyl på ny, hjemsendes vedkommende. • Flygtninges retskrav på en bolig ophæves. Flygtninge skal bo på asylcentrene indtil de kan hjemsendes.• Asylpolitikken omlægges. Danmark skal oprette og betale for at drive asylcentre i nærområderne eller andre steder i udlandet (den australske model), således at der på sigt ikke længere gives asyl i Danmark.• Myndighederne pålægges at gennemgå opholdsgrundlaget for de flygtninge, der har været i Danmark i 10 år eller under 10 år. Der bør bl.a. lægges stor vægt på at familieliv kan foregå andre steder end i Danmark.

• Nedlægge Flygtningenævnet


• Genindføre pointsystem til permanent ophold og til familiesammenføring

• Stramning af krav til familiesammenføring af børn


• Genindføre gebyrer på 3.000 kr for at søge om familiesammenføring


• Tilbagerulle lettere adgang til statsborgerskab for unge født i DK og dobbelt statsborgerskab

• Ingen dispensationsmuligheder til statsborgerskab

• Kollektiv afstraffelse (udvisning af hel familie hvis et medlem begår kriminalitet)

• Indgå aftale med hjemlandet fremfor Tålt ophold

• Udviklingsbistand kun hvis tvangshjemsendte accepteres

• Læger skal bryde tavshedspligten hvis de møder udokumenterede patienter

• Forbud mod fremmedsprog i skolegårde, ikke fri på muslimske helligdage


Venstre skriver i sit helt nye udspil:

• En “straksopbremsning” af asylansøgere, som består af:

Genindførelse af starthjælp, optjening af børnecheck, 40 års optjening til folkepension, strammere krav til permanent ophold

• Indføre “forsigtighedsprincip” på asylområdet (ikke defineret)

• Stop for dispensation til permanent ophold efter 8 år for flygtninge

• Pres på hjemsendelsesaftaler

• Flygtningenævnet skal ikke længere have et medlem udpeget af Dansk Flygtningehjælp

• Stop for at bo og arbejde udenfor asylcentre

• Oprettelse af flygtningelejre i nærområderne

• Måske behov for at “ændre internationale forpligtelser” for at kunne føre en effektiv asylpolitik

• Spare milliarder på asylområdet - ikke defineret hvordan