LEDER: Udlændingeudspil fra S er bedre end frygtet, men ikke godt

Midt i konkurrencen om at være mest kynisk og hård overfor verdens flygtninge, kunne det have været værre.

Socialdemokraternes udspil 'Vi skal kunne følge med' indeholder heldigvis ikke den række panik-stramninger, som man kunne have frygtet. Det er en lettelse, at S holder fast i, at borgerne ikke deles op i A- eller B-hold, hverken med hensyn til ydelser eller løn.

Desværre giver S dog udtryk for negative forventninger til flygtninge hele vejen rundt: De er kriminelle, de gider ikke lære dansk eller arbejde. Og hvorfor i alverden skriver S, at unge indvandrere skal uddanne sig - er de ikke allerede omfattet af samme krav, som alle unge under 30 år?

Min erfaring fra mange års tæt kontakt med flygtninge er, at de brændende ønsker at kunne forsørge sig selv - men det er ikke nemt at komme ind på det danske arbejdsmarked af mange forskellige grunde. Det havde været dejligt med mere fokus på at udvikle et arbejdsmarked, som er mere fleksibelt og åbent end i dag. Kompetenceafklaring ligger hos jobcentrene, og regeringen kan ikke bare pålægge kommunerne at vurdere alle som jobparate - hvis de nyankomne ikke er det, kan man jo ikke sende dem ud i virksomhederne! Men ja tak til bedre og hurtigere vurdering af kompetencer, og ja tak til at man tager det allerede eksisterende mål om 37 timers aktivering (inklusive sprogskole) mere alvorligt end i dag.

At påbegynde sprog og arbejde allerede i asylcentret ville også være en virkelig god idé, og det er et stort ønske hos de fleste asylansøgere. Men regeringens aftale fra 2013 om at få lov at arbejde og flytte ud af centrene virker ikke i praksis, fordi den indeholder en masse bureaukratiske regler.

Der er en konflikt mellem kravene om straks at lære dansk og komme i arbejde på den ene side, og på den anden at man skal forlade Danmark, så snart der er sikkert i hjemlandet. Og man kan ikke få sin familie herop det første år. Det er altså begrænset, hvor meget dansk og fuldtidsjob, man kan komme op på i løbet af ét år. Og udsigten til fred i Syrien ligger heller ikke lige om hjørnet.

Kriminalitet og udvisninger har sådan set ikke ret meget med asyl og familiesammenføring at gøre. Det burde være kommet under et udspil omkring kriminalitetsbekæmpelse og strafudmåling. Og udviklingsbistand har heller ikke noget med flygtninge at gøre, og derfor er det uforståeligt, at man vil bruge udviklingspenge på flygtninge i Danmark. Forebyggende, socialt og økonomiske indsatser i fattige lande kan i visse tilfælde forebygge konflikter, men der er ingen direkte sammenhæng. Og dem, der allerede er på flugt, har brug for sikkerhed og hjælp, uanset hvilke udviklingsprojekter, Danida har kørende.

Når S nævner, at udviklingsbistanden skal kunne bruges aktivt i forbindelse med flere tvangsudsendelser, så lyder det unægteligt som afpresning - hvis Afghanistans piger skal have hjælp til at komme i skole, så skal de tage imod deres afviste, uanset om de allerede har en million internt fordrevne i teltlejre. Måske ikke så konstruktivt et udgangspunkt for samarbejde. Der er helt klart problemer med at få udsendt afviste hurtigt - det er ikke i nogens interesse, at de afviste venter i mange år. Men det er noget, S skal tale med Rigspolitiet om og ikke skrive i et udspil.

Sidst men ikke mindst, er afsnittet om at lukke Europas grænser og bekæmpe menneskesmuglerne tragikomisk. Disse menneskesmuglere er sådan set den eneste vej til at komme i sikkerhed og søge asyl, når man kommer fra de pågældende lande. S kalder dem “brutale og kyniske” og “med store og fatale risici til følge”, men det samme kunne man vel anklage EU og Danmark for, når man samtidig forhindrer enhver lovlig og sikker adgang til vores territorium.

Og dermed er dommen fra REFUGEES.DK: Flere gode ting, meget symbolpolitik og en masse, der absolut intet har at gøre med flygtninge.