34 stramninger bringer Danmark helt i bund

Regeringens forslag er én lang afstraffelse og ydmygelse af flygtninge uden respekt for menneskerettighederne

De nye forslag er så vidtgående og så omfattende, at det kommer bag på de fleste. Danmark er endnu engang førende i ræset mod bunden om at skræmme flygtninge væk.

Flygtninge skal kun være her ganske kort tid, de skal ikke have nogen rettigheder, de må ikke lave deres egen mad, de skal vente 3 år på at se deres ægtefæller og børn, de skal ikke have nogen penge men tværtimod betale gebyrer, de skal ikke have rimelige steder at bo, de skal ikke have gratis rådgivning, de skal oftere i fængsel, de må ikke engang rejse til deres hjemlands nabolande… 

Jo, det er rigtigt nok, vi snakker om de mennesker, som har mistet alt, som ikke kan være i deres hjemland, hvor de har oplevet frygtelige ting, og som har overlevet den livsfarlige rejse herop gennem ørkener og i små gummibåde. I håbet om at få en fremtid i fred, og kunne bringe deres elskede i sikkerhed. Som har hørt, at menneskerettighederne bliver respekteret her. Og som kunne blive en stor gevinst for Danmark, hvis de ikke blev behandlet sådan her.

Allerede indgået i finanslovsforhandlinger:

• Integrationsydelser skal omfatte alle med mindre end 7 års lovligt ophold

• Sværere at opnå ægtefællesammenføring

• Kvoteflygtninge skal udvælges efter integrationspotentiale

• Flygtninge skal selv betale flybilletter ved familiesammenføring

Vilkår og adgang:

1. Begrænsning af varigheden af opholdstilladelser til flygtninge
– Opholdstillade efter §7,1 (nu 5 år) sættes ned til 3 år, og efter §7,2 til 2 år 

2. Udskydelse af retten til familiesammenføring for flygtninge med midlertidig beskyttelse
– Hvis man har ophold efter §7,3 kan man først søge om familiesammenføring efter 3 år

3. Skærpelse af adgangen til at opnå permanent opholdstilladelse
– Nuværende krav om 5 års ophold med letter adgang for flygtninge ændres, så det bliver 6 år (4 år for særligt integrerede) og ingen særregler for flygtninge

4. Stramning af reglerne om inddragelse af flygtninges opholdstilladelse mv.
– Ferieophold i nabolande til hjemlandet vil betyde at man mister sin opholdstilladelse

5. Gebyrbetaling
– Genindførelse af gebyrer for familiesammenføring, forlængelse og permanent ophold

6. Øget egenbetaling for asylansøgeres ophold i Danmark

7. Mulighed for at undersøge, om asylansøgere har medbragte midler

8. Færre på kostpenge ved øget brug af cafeterier på asylcentrene

9. Nedsættelse af økonomiske ydelser til asylansøgere

10. Tilbagerulning af ekstraordinær asylrådgivning

11. Tilbagerulning af asylaftalen
– Ikke længere adgang til at bo udenfor centrene eller arbejde under asylfasen, mindre undervisning og aktivering

12. Integrationsydelsen udbredes til at omfatte flere

13. Reform af ægtefællesammenføringsreglerne mv.

14. Genindførelse af ”integrationspotentiale-kriteriet” ved udvælgelse af kvoteflygtninge

15. Afskaffelse af statens betaling for transport til familiesammenførte til herboende flygtninge

Udsendelse:

16. Styrket indsats for at udsende afviste asylansøgere og andre udlændinge uden lovligt ophold

17. Øget adgang til frihedsberøvelse af afviste asylansøgere mv.
– Kortere tid efter afslag og mere udbredt brug

18. Kortere udrejsefrist 
– Nedsættes fra 15 til 7 dage

19. Skærpet kontrol med udlændinge i udrejsecenter
– Elektronisk adgangskontrol

20. Nyt udrejsecenter i afstand fra større byer
– Nyt center udover eller i stedet for Sjælsmark? Uklart.

21. Mere konsekvent brug af meldepligt og opholdspligt

Øget tilstrømning:

22.  Øget kapacitet til indkvartering, herunder telte

23.  Adgang til at fravige planloven i forhold til asylindkvartering

24.  Adgang til uden ejerens samtykke i akutte tilfælde at gøre brug af offentlig ejendom til asylindkvartering eller tilbageholdelsesfaciliteter

25. Adgang til at pålægge kommunerne operatøransvar for asylcentre

26. Mulighed for bistand fra private aktører til at løse myndighedsopgaver på udlændingeområdet
– Fx bruge vagtværn som G4S til kontrol, registrering, overvågning.

27. Oprettelse af modtagecentre
– Politiet kan oprette modtagelse i Vordingborg Kaserne, Søgårdlejren i Sønderjylland og Valby, København

28. Mulighed for at begrænse domstolsprøvelsen af frihedsberøvede udlændinge til kun efter anmodning
– Det gældende krav om domstolsprøvelse efter 72 timer kan suspenderes

29. Mulighed for at tilbageholde asylansøgere med henblik på at fastlægge identitet mv.

30. Skærpelse af straffen for tiggeri
– Ubetinget 14 dages hæfte for at blive taget for tiggeri første gang

31. Mulighed for at standse bus-, tog- og færgedrift

Boligplacering:

32. Lettelse af krav om rum mv. ved boligplacering af flygtninge

33. Lettelse af regler om støj og miljø ved boligplacering af flygtninge

34.  Styrket integrationsprogram
– Bla. mere jobrettet – forslag stilles ved årsskiftet