Lang ventetid på første asylsamtale

Er det politisk motiveret, når man pludselig går fra få måneders ventetid op til 9 mdr?

REFUGEES.DK har fundet tre eksempler frem til Berlingske, hvor nyankomne asylansøgere (de to er fra Syrien) har fået breve om at deres første asylsamtale ligger i henholdsvis april og juni næste år. Desuden har vi i dag hørt om et brev med en dato i august.

Læs artiklen på Berlingske her.

Der har været en stigning i antallet af asylansøgere de sidste par måneder – for tiden ankommer 150-300 om dagen til Sandholm. Men samlet set er tallet ikke steget i forhold til sidste år. Sammenholdt med det stærkt stigende antal, som er kommet til vores nabolande, er tallet forbavsende lavt. 

På den baggrund kan det undre, at Udlændingestyrelsen forklarer de nye, lange ventetider med det "ekstraordinære pres". Røde Kors har desuden meget svært ved at finde senge netop nu, og her er det igen Udlændingestyrelsen, som har ansvaret for at åbne nye asylcentre og finde indkvartering.

Den første asylsamtale – Oplysnings- og Motivsamtalen – har bla. til formål at fastlægge, om sagen hører til i Danmark eller om et andet land skal overtage (en Dublin-sag), eller om den hører ind under en af de to hasteprocedurer. Dette giver ikke mening, hvis der går 7-9 mdr. før samtalen finder sted. 

Den nuværende procedure blev indført for få år siden for at nedbringe ventetiderne i asylcentrene, og det virkede. Frem til september i år var den gennemsnitlige ventetid ifølge Udlændingestyrelsen selv på 63 dage. Langt de fleste ansøgere (syrere og eritreere) fik dermed asyl efter få måneder i centrene. Dette er til alles fordel, både fordi integrationen kan begynde hurtigt og den psykiske belastning ved ventetiden mindskes, og også fordi ophold i asylcenter er langt dyrere end integrationsprocessen i kommunerne. Lange ventetider i asylfasen betyder også, at familiesammenføringen udskydes, med øget risiko for de familiemedlemmer, som opholder sig i farlige hjemlande eller under pressede forhold på halvvejen.

Når ventetiden pludselig stiger så voldsomt, skaber det mistanke om en bevidst forhaling, når man tænker på regeringens udmeldinger om at Danmark skal fremstå så lidt attraktivt som muligt for asylansøgere. Udlændingestyrelsen forsikrer dog, at de er i gang med at ansætte flere medarbejdere, og det bliver der helt sikkert brug for fremover.