Sverige varsler seriøse stramninger

Den svenske regering indskrænker nu for alvor flygtninges rettigheder som reaktion på den store tilstrømning

Stramningerne er ganske drastiske, navnlig udsigten til at under halvdelen af flygtningene nu får adgang til at søge familiesammenføring, hvilket er mere restriktivt end i Danmark.

• Alle får kun midlertidig opholdstilladelse: konventionsflygtninge 3 år, beskyttelsesstatus 1 år. Kun kvoteflygtninge får fortsat permanent ophold.*

• For at få permanent ophold skal man have en skattepligtig indtægt, man kan leve af

• Familiesammenføring vil kun gælde for kernefamilien. Ægtefæller skal begge være over 21 år. Kun flygtninge med konventionsstatus får ret til familiesammenføring (p.t. udgør disse kun 39% af dem, der får ophold)*

• Humanitære opholdstilladelser begrænses til undtagelsesvis

• Konsekvent brug af alderstest for uledsagede mindreårige i alle sager, hvor der ikke er dokumentation for ansøgers alder

• Kontrol af ID-papirer i alle kollektive transportmidler til Sverige, dvs. alle færger, tog og busser mellem Danmark og Sverige.

Loven er ikke vedtaget endnu. 

De seneste to måneder er der kommet 80.000 asylansøgere til Sverige. Der kan ikke længere garanteres tag over hovedet på de nyankomne, og der kan ikke skaffes permanente boliger til dem, der får asyl. Andelen af børn er også stor, hvilket betyder at man har skullet åbne hvad der svarer til 100 nye skoleklasser hver uge. Antallet af læger, lærere, tolke, psykologer og sagsbehandlere kan slet ikke følge med. 

Link til svenske regerings hjemmesides tekst her.

Sverige giver relativt få konventionsstatus, også sammenlignet med Danmark. Derfor vil over halvdelen fremover kun få 1 års ophold, og de vil ikke have ret til at få deres familier til landet. 

Ændringerne af humanitært ophold vil sandsynligvis føre til, at størstedelen af de uledsagede mindreårige fra Afghanistan, som udgør en ganske stor del af asylansøgerne i Sverige, fremover vil få afslag, hvorimod 91% af disse fik ophold i år.

*) Foreløbig har 26.800 fået opholdstilladelse i Sverige i 2015. Heraf har de 10.400 fået konventionsstatus, 15.100 beskyttelsesstatus og 1.300 humanitært ophold og andet. Kilde: Migrationsverket