Frontex, Tyskland og Sverige overdriver antallet af flygtninge

Indrejste kan tælles dobbelt og prognoserne er helt urealistiske

FOTO: Brian Esbensen, Ungarn.

Det faktiske antal asylansøgere, som er registreret i Tyskland 1. januar - 30. september 2015 er: 303.400. Hvis man medtager tal fra det særlige EASY-registreringssystem, kommer man op på 577.300. Tallene er dog ikke sikre, idet der er en risiko for at flere delstater kan registrere den samme person, og omvendt mener man, at mange ikke er blevet registreret endnu. Der er ingen tvivl om, at der er kommet mange til Tyskland, og på kort tid. Men det virker besynderligt, at forskellige medlemmer af den tyske regering anslår, at der kommer mellem 800.000, 1 mio og helt op til 1,5 mio asylansøgere til landet i år. Blot én million ville være en stigning på 100-200% i løbet af de næste 3 mdr.

Hvis man ser på antal asylansøgere pr. måned sidste år i Danmark, så toppede tallet i september og faldt støt resten af året, og i december var det nede på en fjerdedel af antallet for september. Dette afspejler naturligvis, at sejlturen over Middelhavet er alt for farlig så sent på året, og rejsen op gennem Europa er heller ikke ufarlig i frostvejr. Man må derfor forvente, at antallet af nye asylansøgere i hele Europa falder de næste måneder – i det mindste stiger det næppe. Frivillige på de græske øer fortæller, at folk er desperate nu for at "nå at komme over".

En lige så uforklarlig prognose gør sig gældende for Sverige. Der er kommet 73.079 de første 9 mdr., og den svenske optælling er mere pålidelig, men regeringen anslår at man når op på 150.000 i år. Altså en fordobling på 3 mdr. 

Der er også problemer med optællingen af, hvor mange, der i alt er ankommet til Europa. Ifølge EUs grænseagentur Frontex er der kommet 710.000 til og med september. Men agenturet indrømmer samtidig, at mange kan være talt med to gange, da de baserer optællingen på registreringen i de enkelte lande og lægger dem sammen – mange vil således både være talt med i Grækenland, Ungarn og Tyskland. 

IOM (International Organization for Migration) og UNHCR (FNs Flygtningehøjkommissariat) er næsten enige om antallet for, hvor mange der er ankommet via Middelhavet: henholdsvis 590.000 og 588.200. Men disse tal indeholder ikke de ansøgere, der kommer fra Balkanlandene.

Det ser ud som om flygtningekrisens omfang overdrives fra mange sider. De danske medier har også mange steder og gentagne gange bragt tal, som er fuldstændig misvisende. Fx skrev Ritzau 27. september: "Mindst 16.000 flygtninge er ankommet til Danmark de seneste 20 dage", og "antallet fortsætter med at stige". Intet sted nævnte man, at de stort set alle sammen var fortsat til Sverige og ikke engang var blevet registreret i Danmark. Det samlede antal asylansøgere i Danmark er 10.700 for årets første 9 mdr.

Der er også stor forskel på at tale om, hvor mange, der ankommer til et land og søger om asyl, og hvor mange, der rent faktisk får lov at blive. Dette skelner medier og politikere ikke altid klart imellem. Tyskland giver afslag til mere end halvdelen, da mange kommer fra Balkanlandene, hvorimod Sverige og Danmark mest modtager syrere og derfor giver asyl til 80-90%.

Kilder: Tallene for registrerede i Tyskland, Sverige og Danmark er hentet på de tre landes egne hjemmesider for deres respektive udlændingemyndigheder: bamf.de, migrationsverket.se og nyidanmark.dk. Tallene fra Frontex, IOM og UNHCR er hentet hos euronews.com