Krav til permanent ophold strammes endnu engang

Flere og flere tvinges til et liv i usikkerhed om deres fremtid i Danmark

Alle opholdstilladelser i Danmark er i første omgang midlertidige. Familiesammenføring gives kun for 2 år, og sidste år blev asyl sat ned fra 5 år til 1 eller 2 år, afhængigt af hvilken status man får. Børn kan ikke søge om permanent ophold, men følger deres forældres opholdsgrundlag.

Under Finanslovsforhandlingerne aftalte regeringen sammen med Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Konservative at begrænse adgang til permanent ophold yderligere. Den seneste stramning trådte ellers i kraft så sent som marts 2016. I dag udsendtes det konkrete forslag så, med høringsfrist 10. februar.

Der er på forhånd flertal for forslaget, og høringsrunder medfører sjældent ændringer i teksten. Der er dermed udsigt til, at loven træder i kraft 1. maj 2017, således at de nye krav vil gælde for alle, der ansøger efter den dato. Dem, der næsten var ved at nå grænsen på 6 år, må vente 2 år mere.

Samtlige krav skærpes, undtagen dem, der vedrører sprog, erklæring om medborgerskab, gæld til det offentlige og tilknytning til arbejdsmarkedet på det tidspunkt, hvor tilladelsen vil gives.

Stramninger:

1) Mindst 8 års lovligt ophold (gældende krav er 6 år).

2) Må ikke have modtaget offentlige ydelser som integrationsydelse i de seneste 4 år (gældende krav er 3 år)

3) Ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller selvstændig virksomhed i mindst 3 1/2 år indenfor de seneste 4 år (gældende krav er 2 1/2 år indenfor seneste 3 år)

4) Karensperioder for kriminalitet forlænges til 6 års ventetid v. betinget fængselsstraf, og 15 års ventetid v. ubetinget fængselsstraf over 60 dage (gældende krav henholdsvis 4 år og 12 år).

5) Ved idømmelse af en straf på 6 mdr ubetinget fængselsstraf udelukkes man for evigt fra permanent ophold (gældende grænse er 1 år).

Selve systemet med en række ufravigelige krav og en række supplerende krav består. Hvis man opfylder alle de ufravigelige krav samt alle 4 supplerende, kan man søge efter kun 4 års lovligt ophold. Det vil dog være meget få, der gør det.

Der er stadig ingen lettere adgang for flygtninge end for andre udlændinge, men hvis man kan dokumentere et handicap eller en kronisk sygdom, som forhindrer ansøger i at opfylde et eller flere af kravene, kan man søge dispensation for alle krav med henvisning til FNs Handicapkonvention.

Fremover kommer de to typer krav til at se således ud:

UFRAVIGELIGE KRAV (alle skal opfyldes):

 • Man skal være fyldt 18 år
 • Mindst 8 års lovligt ophold (mindst 4 år hvis man opfylder samtlige supplerende krav)
 • Bestået Prøve i Dansk 2 eller tilsvarende eller højere
 • Ordinær fuldtidsbeskæftigelse (min. 30 timer/uge) eller selvstændig virksomhed i mindst 3 1/2 år inden for de seneste 4 år (uddannelse eller deltidsarbejde kan ikke medtages), og man skal stadig være i arbejde på tidspunktet for afgørelsen.
 • Ingen modtagelse af offentlige ydelser såsom integrationsydelse/kontanthjælp de seneste 4 år
 • Kriminalitet fører til karensperiode eller udelukkelse (se ovenfor)
 • Man skal underskrive en erklæring om integration og aktivt medborgerskab

  SUPPLERENDE KRAV (mindst to af følgende krav skal også opfyldes):
 • Bestået medborgerskabsprøve (en lettere udgave af statsborgerskabsprøven)
 • Aktivt medborgerskab i 1 år (fx bestyrelsesarbejde)
 • Ordinær fuldtidsbeskæftigelse i mindst 4 år indenfor de seneste 4 1/2 år
 • Årlig, skattepligtig indkomst på mindst 275.400 kr de seneste 2 år

Permanent ophold er en forudsætning for at søge statsborgerskab og dermed dansk pas, og man skal have haft permanent ophold i 3 år, før man kan søge om familiesammenføring (medmindre man har fået asyl, og man stadig har behov for beskyttelse).

De gældende krav udelukker allerede en meget stor del af herboende flygtninge og indvandrere i at få permanent ophold, især pga. krav om niveauet for danskkundskaber og kravene om fuldtidsjob i lang tid. Uddannelse gælder slet ikke, hvilket motiverer udlændinge til at søge ufaglært arbejde fremfor at dygtiggøre sig – stik imod erklærede mål om at få flere unge til at tage en uddannelse.

Især for flygtninge betyder sikkerheden for, at man kan blive her, uendeligt meget. De har allerede mistet hele deres fundament én gang, og er konstant nervøse for at det skal ske igen, eller at de bliver sendt tilbage til deres mareridt. Det sidste er der for første gang nogensinde åbnet op for nu, idet mere end 1.000 somaliske flygtinge er i risiko for at få inddraget deres asylstatus i Danmark.

For unge, som er født i Danmark eller kommet hertil som små, betyder den permanente opholdstilladelse også alt. De hører til i dette land, ligesom de klassekammerater og venner, de er vokset op sammen med – men de har ingen garanti for at de kan blive her.