Tyskland vil returnere Dublin-sager til Grækenland, Italien bygger detentionscentre

Presset på asylansøgere i Grækenland og Italien øges trods hård vinterkulde

Det tyske indenrigsministerium har formelt indstillet tilbageførsler til Grækenland efter Dublin proceduren siden januar 2011. Men ifølge den seneste beslutning fra ministeriet vil man genoptage tilbageførsler efter 15. marts 2017.

Dette er den dato, som Europakommissionen har sat i deres seneste anbefaling af at genoptage Dublin procedurerne vedr. Grækenland. I overensstemmelse med kommissionens guidelines har Tyskland gjort klart, at sårbare asylansøgere, inklusive uledsagede mindreårige, ikke vil blive omfattet i øjeblikket.

Beslutningen om at genoptage tilbageførsler kommer på et tidspunkt, hvor de græske myndigheder står overfor voldsomme udfordringer med at sikre et tilstrækkeligt modtagesystem, som resulterer i de værste leveforhold for flygtninge nogensinde. På øerne er der alvorlig overbefolkning, og de lave vintertemperaturer har udsat folk for helbredsrisiko og lidelser, mens UNHCR indtrængende opfordrer myndighederne til at flytte folk fra øerne. Selvom man har forsøgt at forberede sig på vinterkulden, er forholdene i de fleste lejre på fastlandet stadig elendige, hjælpen er begrænset og af ringe kvalitet, og der er ingen standard modtageprocedurer eller organisationssytem, sådan som det blev beskrevet i et fælles brev fra Greek Council for Refugees, Aitima, SolidarityNow og ECRE.

Tyskland er stadig langt den største aktør i Dublinaftalen. Landet udstedte 44.288 anmodninger til andre lande om overførsel i 2015 og 24.029 i første halvdel af 2016. Andre medlemsstater såsom Belgien har også udtrykt støtte for at genindføre returneringsprocedure til Grækenland, mens Ungarn allerede har indført en praksis for det. I flere sager har Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol stoppet overførslerne.

Italien vil bygge mange flere detentionscentre

Efter Italiens regeringsskifte er der udstedt et cirkulære fra den italienske politichef, som anviser en strengere politik for indvandringskontrol til alle politikredse i landet. Et af tiltagene er storstilet brug af detentionscentre for at kontrollere irregulær indvandring og fremskynde returnering til tredjelande.

Cirkulæret gentager indenrigsministerens anbefalinger om at udvide brugen af detentionscentre, idet man vil oprette et i hver af de italienske regioner. Ved slutningen af 2015 var der 7 centre i brug.

Den italienske migrationsorganisation ASGI har udtrykt skarp kritik af det nye cirkulære. Flere politiske aktører, bla. det italienske senat, har gjort opmærksom på, at tidligere regeringer har skåret drastisk ned på antallet af detentionscentre i landet, fordi det viste sig at de førte til høje udgifter, nedværdigende forhold og begrænset effekt på retureninger. Samtidig har indførslen af “hotspots” genoplivet den systematiske brug af detention, hvilket har ført til kritiske overtrædelse af menneskerettighederne for flygtninge og migranter, som ankommer til Italien.

Italien er det land i EU, som står for det største antal nyankomne, sidste år blev 181.436 registreret som ankommet via havet.