Permanent stop for Dublin-overførsler til Ungarn

Flygtningenævnet har besluttet, at man fremover ikke kan sende asylansøgere retur til Ungarn

Sidste år ventede 300 asylansøgere med fingeraftryk i Ungarn i et helt år, og det endte med at de fik deres sager åbnet i Danmark. Men det fik dog ikke Udlændingestyrelsen til at ændre praksis for beslutninger omkring tilbageførsler.

D. 14. marts afsagde Den Europæiske Menneskeretsdomstol imidlertid en dom i sagen Ilias og Ahmed mod Ungarn, og her fandt domstolen, at den fængsling i en transitzone, som de var blevet udsat for, udgjorde en krænkelse af artikel 5 om frihedsberøvelse. Desuden fandt domstolen, at Ungarns brug af Serbien som sikkert tredjeland ikke var lovlig, idet den var baseret på et regeringsdekret og ikke en vurdering.

Ungarn vedtog kort efter, d. 28. marts, en ny “kriselov” hvor alle asylansøgere automatisk frihedsberøves i en transitzone. Det er ulovligt at fængsle mennesker uden individuel prøvelse, og dermed er der nu tale om to systemfejl i den ungarske procedure: fængsling samt brug af Serbien som sikkert tredjeland.

Desuden har modtageforholdene og asylsagsbehandlingen været udsat for en massiv og vedholdende kritik i mange år, og der er også tale om overtrædelser af artikel 3 om umenneskelig behandling.

Flygtningenævnet var på den baggrund nødt til at afvise enhver fremtidig tilbagesendelse til Ungarn i fire sager d. 27. april 2017.