Ny Hjemrejsestyrelse skal få de afviste hjem

250 ansatte til 1.100 afviste asylansøgere, under ledelse af skandaleramt chef

Fra 1. august overgår alt arbejde med afviste asylansøgere til en helt ny styrelse, som oprettes under Integrationsministeriet. Det sker som konsekvens af en beslutning fra september sidste år om at politiet ikke længere skal tage sig af indsatsen for at få de afviste til at rejse frivilligt.

Meldepligt, samtaler om medvirken, forberedelse af rejsedokumenter, ambassadefremstillinger, motivationsfremmende foranstaltninger (herunder frihedsberøvelse) o.l. overgår til den nye styrelse. Fremover vil politiet kun stå for de sager, hvor ansøger nægter at rejse, og der skal anvendes tvang eller magtanvendelse.

Rådgivning vedrørende frivillig hjemrejse og repatriering hører forsat under Dansk Flygtningehjælp.

Refugees Welcome hilser det velkomment, at man flytter opgaverne væk fra politiet, som ikke var velegnet til at varetage opgaven. Vi håber, at det samtidig kunne betyde et skift fra negative incitamenter (tvang, trusler, fængsling, daglig meldepligt i udrejsecentre) til en øget brug af positive incitamenter (samtaler, tilbud, aftaler, økonomisk og praktisk støtte i hjemlandet) og måske en større indsigt i de pågældende lande og den ofte komplicerede situation, som de afviste står i.

Erfaringen viser, at de negative incitamenter stort set ingen effekt har – antallet af afviste ligger ret konstant på ca. 1.000, hvoraf over 200 har været afvist i mere end 5 år, nogle over 20 år. Mindst 47% af de afviste i 2019 kom fra lande, hvortil man ikke kan udsende tvangsmæssigt (Iran og Irak). Over halvdelen af dem, som burde opholde sig på udrejsecenter Kærshovedgård, er forsvundet – hvilket oftest betyder, at de lever under jorden eller har søgt om asyl igen i et andet europæisk land.

Den nye Hjemrejsestyrelses hovedsæde bliver placeret i Udlændingecenter Nordsjællands lokaler beliggende i Birkerød, og styrelsen vil komme til at bestå af ca. 250 medarbejdere.

Nationalt ID-center og sekretariaterne for Udlændingenævnet og Flygtningenævnet overføres rent organisatorisk fra ministeriet til den nye styrelse. Opgaver og fysisk placering for disse vil forblive uændret.

Claes Nilas, som kommer fra en stilling som vicedirektør i Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), konstitueres som direktør for Hjemrejsestyrelsen. Stillingerne som direktør og vicedirektør i styrelsen opslås snarest.

Nilas er i offentligheden kendt for sin involvering i to skandalesager angående flygtninge og indvandrere: Tamilsagen og Statsløsesagen. Under Tamilsagen var han ministersekretær for daværende justitsminister Erik Ninn-Hansen, der siden blev dømt ved Rigsretten for sin rolle i sagen. I Statsløsesagen var han departementschef i Integrationsministeriet, og havde en central rolle i rådgivningen af minister Birthe Rønn Hornbech, der måtte tage sin afsked som følge af sagen. Den kommission, der blev nedsat i sagen, udtalte i august 2015 en kraftig kritik af Claes Nilas, som efterfølgende blev hjemsendt.

Vi hjælper bl.a. afviste med at få genoptaget deres sag

Støt / bliv medlem