FN til Danmark: Stop salget af “ghetto”-bygninger!

Kriteriet om etnicitet kan være ulovlig diskrimination, så staten må afvente dom i sagen, siger menneskeretsrapportører

Overtrædelse af menneskerettighederne?

En gruppe beboere i et af de boligområder, som har fået etiketten “hård ghetto” af den danske stat, har anlagt sag mod den samme stat for etnisk diskrimination. De hævder, at det er ulovligt, når staten vil sætte dem ud af deres almene lejelejligheder, fordi de skal sælges til private investorer. I andre områder skal tusinder af velfungerende boliger rives ned næste år, for at gøre plads til nye, private boliger. Dette er en del af “ghetto-planen”.

Nu advarer FNs menneskerettighedsrapportører Danmark mod at fortsætte med planerne inden domstolene har afgjort sagen. “Mens lovligheden af ‘ghetto-planen’ vurderes af danske domstole, kan salget af Mjølnerparken ikke fortsætte”, skriver de. “Det er ligegyldigt om man ejer eller lejer, alle beboere bør have en grad af sikkerhed, som beskytter dem mod tvangsflytninger, chikane og andre trusler.”. Læs hele brevet fra FN 23. oktober her (på engelsk).


Sidste år tweetede FNs Højkommissær for Menneskerettigheder, at den danske ghetto-plan var “meget bekymrende og udgjorde en risiko for racediskrimination mod mennesker med migrantbaggrund – og for at ‘ghettoisere’ dem yderligere. Tvungne assimilationstiltag løber en risiko for at at opildne til racefordomme, xenofobi og og intolerance.” Se tweetet her.

'Ghetto-planen'

I 2018 stemte det danske folketing for en ny plan, som skal ændre beboersammensætningen i de såkaldt udsatte boligområder. "Ghetto-planen" er yderst kontroversiel for en socialdemokratisk velfærdsstat som Danmark, da den bevæger sig væk fra de velkendte værktøjer som sociale støtteprojekter med beboerinddragelse og i stedet gør brug af tvangsflytninger, økonomiske sanktioner og særlige straffe for udvalgte områder. Det har mødt massiv kritik fra mange eksperter.

Mange beboere i de berørte områder har flygtningebaggrund, første eller anden generation, selvom en del har opnået dansk statsborgerskab.

Kriterierne for hvornår et område defineres som ‘ghetto’ eller ‘hård ghetto’ udgør kernen i kritikken. Udover uddannelsesniveau, indkomst, arbejdsløshed og kriminalitet er det afgørende kriterium antallet af beboere med “ikke-vestlig baggrund”. En statistisk definition, som er ret speciel for Danmark, da den også omfatter mennesker som er født i Danmark med mindst én udenlandsk forælder og mennesker, som er født i udlandet men har opnået dansk statsborgerskab. Udlændinge fra Europa, USA og en række andre lande falder ikke ind under denne kategori. Effekten er, at “ikke-vestlig” i praksis betyder Danmarks ikke-hvide, ikke-europæiske etniske befolkninger.

Planen indeholder bl.a.:

• Nedrivning og ombygning af boligblokke. Tvungen fraflytning af visse beboere, især familier, for at gøre plads til private investorer og tiltrække beboere med en stærkere social profil. Opsagte beboere vil blive tilbudt genhusning, men der er ingen garantier for den alternative boligs placering, kvalitet eller pris.

• Obligatorisk vuggestue for børn over 1 år. Hvis forældrene ikke afleverer barnet, mister de børnefamilieydelsen. Vuggestue er frivilligt i alle andre områder af landet.

• Sprogtest af børn med ikke-vestlig baggrund i børnehaven, som skal bestås for at rykke op i skole. Dette bruges ikke i andre dele af landet.

• Kriminalitet begået indenfor en særlig radius af ghetto-områderne straffes hårdere end andre steder, for visse former fordobles straffen.

Læs, lyt, skriv under:

En gruppe beboere har dannet foreningen Almen Modstand, som kører kampagner for at få stoppet planen, bl.a. gennem et borgerforslag, som kan underskrives her (inden 13. december).

Hvis man vil vide mere om ghetto-planen og sagsanlægget, kan man lytte til en ny podcast fra Respons i 6 afsnit, Mere end mursten.

Sagen har vakt opsigt i medierne, både i Danmark og i udlandet:

Politiken: Mjølnerparkens beboere stævner staten for diskrimination (maj 2020)

NPR.org: Facing Eviction, Residents Of Denmark's 'Ghettos' Are Suing The Government (august 2020)

The Guardian: How Denmark's 'ghetto list' is ripping apart migrant communities (marts 2020)

Time.com: What to Know About Denmark's Controversial Plan to Eradicate Immigrant "Ghettos" (juli 2018)