Ny meningsmåling: Danskerne bakker ikke op om den stramme asylpolitik

Opsigtsvækkende tal tyder på, at den socialdemokratiske regering er ude af trit med vælgerne

Download Voxmeters meningsmåling her.

Regeringens grove tiltag på flygtningeområdet forsvares ofte med reference til vælgernes vilje: "det er jo den politik, danskerne ønsker". Men ifølge en ny meningsmåling fra Voxmeter er der slet ikke så stor opbakning til regeringens tiltag, som politikere og medier giver indtryk af. Tværtimod halter opbakningen til væsentlige dele af asylpolitikken — og faktisk mere blandt Socialdemokraternes egne vælgere end blandt gennemsnittet.

Ude af trit med befolkningens ønsker

Den nye undersøgelse viser, at danskerne især er kritiske overfor specifikke flygtningepolitiske tiltag. Der spørges bl.a. til internering af flygtninge på udrejsecentre, adskillelse af flygtningefamilier og udvisning af syriske flygtninge. Særligt opsigtsvækkende er befolkningens holdning til udvisning af syrere, vist i graf Q5 nedenfor.

Undersøgelsen viser, at kun 19% af den samlede danske befolkning er enig i regeringens udvisning af syriske flygtninge i den nuværende situation. Blandt Socialdemokraternes egne vælgere er kun 15% enige. Selv blandt Dansk Folkepartis vælgere er hele 33% imod udvisningerne i deres nuværende form.

Danmark er, som bekendt, det eneste land i verden udover Ungarn, der har påbegyndt udvisning af syriske flygtninge til Syrien. Samtlige af vores nabolande og samarbejdspartnere i både FN og EU fraråder al udvisning til Syrien, hvor flygtninges liv og sikkerhed fortsat er i overhængende fare.

 

 

Et vigtigt valgemne – for hvem?

Undersøgelsen viser også, at flygtningepolitik slet ikke er så vigtigt et emne for vælgerne, som både politikere og medier ellers mener. Det er nemlig kun hver fjerde vælger (25,5%), som mener at emnet har meget stor eller stor betydning. Det er altså ikke vælgerne, der sætter grovere flygtningepolitiske tiltag på dagsordenen.

Den gamle gentagelse af, at "det er den politik, danskerne ønsker” klinger derfor hult. Den førte politik er ikke i trit med regeringens egne vælgere — eller befolkningen i det hele taget. Den politik, regeringen fører, nyder nemlig langt større opbakning blandt vælgere hos Dansk Folkeparti og Nye Borgelige end hos Socialdemokratiet.

Undersøgelsen tyder på at politikerne er gået for langt, og tillader et spinkelt håb for en mere lempelig politik i fremtiden.

Udtalt skepsis blandt socialdemokratiske vælgere

Ifølge tallene er de socialdemokratiske vælgere endnu mere kritiske overfor regeringens tiltag på flygtningeområdet end den gennemsnitlige vælger, og de tillægger ikke emnet høj prioritet.

• 66% mener, det er forkert at adskille flygtningefamilier ved udvisning fra Danmark.

• 53% mener, det er forkert at placere lovlydige udviste flygtninge i udrejsecenter.

•72% er imod udvisningen af syrere eller mener, at regeringen skal vente indtil vore samarbejdspartnere tilråder dette. Kun 15% er enige i udvisningerne.Alligevel svarer godt halvdelen af socialdemokratiske vælgere, at de generelt bakker op om regeringens flygtningepolitik*. Når spørgsmålet ikke går på konkrete tiltag, er der altså tilslutning blandt vælgerne. Men når politikken konkretiseres, og der spørges specifikt til adskillelse af familier, udvisning af syrere, udrejsecentre osv., er vælgerne ikke med på regeringens planer.

Diskrepansen mellem den overordnede, abstrakte tilslutning og opbakningen til konkrete tiltag kan hænge sammen med, at mange ikke ved, præcis hvad regeringens flygtningepolitik reelt indebærer. Derfor giver mange opbakning til en hård politik på et abstrakt plan, men har sværere ved at stå inde for i de faktiske tiltag. Mange bliver sikkert overraskede over, at regeringens politik eksempelvis fører til adskillelse af familier, som vist i grafen Q1 ovenfor**.

Undersøgelsens troværdighed og tendenser

Meningsmålingen er foretaget af analyseinstituttet Voxmeter og er bestilt og betalt af Facebookgruppen “Borgere, der IKKE støtter regeringens udlændingepolitik” med over 40.000 medlemmer. Undersøgelsen bygger på svar fra et repræsentativt udsnit af den danske befolkning over 18 år. Der er 1.033 deltagere, hvilket af statistikere betragtes som den mest retvisende stikprøvestørrelse. Undersøgelsens troværdighed underbygges i øvrigt af, at den peger på en række velkendte tendenser med hensyn til:

• Geografi: Opbakningen til regeringens politik er størst i Region Syddanmark, mens den er mindst i Region Hovedstaden. Utilfredshed med udvisning af syrere er meget udtalt i Region Hovedstaden.

• Alder: Sammenlignet med de øvrige aldersgrupper er den yngste gruppe, de 18-34 årige, stærkt imod at adskille familier. Generelt markerer den yngste gruppe sig som langt mere utilfreds med regeringens politik, som omvendt nyder bredest opbakning i gruppen af 50-64-årige.

• Køn: Sammenligner man mænd og kvinders svar, udtrykker kvinder i højere grad at de er imod regeringens politik, særligt med hensyn til udvisning og adskillelse af familier.

*) Vi har udeladt brug af rapportens spørgsmål Q3. Her svarer godt halvdelen at befolkningen, at de er overvejende uenige i Danmarks asyl- og flygtningepolitik. Spørgsmålet er desværre stillet på en måde, som ikke klargør, hvor mange der svarer "utilfredse”, fordi de ønsker en mere human politik og hvor mange er "utilfredse” fordi de ønsker en endnu strammere politik.
**) I undersøgelsens formulering af Q1 fremgår det, at ægtepar ofte adskilles i udvisningssager. Det er ikke tilfældet. Det er imidlertid helt rigtigt, at børn over 18 år ofte adskilles fra deres forældre, og at søskende ofte adskilles.

Var du glad for artiklen?
Bliv medlem, så vi kan fortsætte arbejdet!

Støt / bliv medlem