Ny rapport fra Refugees Welcome om kvinder i asylsystemet og integrationsprocessen

Det danske systems blindhed for kønsaspekter fastholder kvinder i afhængighed og sårbarhed

Fredag d. 9. juni udgiver Refugees Welcome den nye rapport "De ved ikke, hvor meget stress, vi har –  kvinder i asylsystemet og integrationsprocessen". Du kan bestille eller hente rapporten som trykt bog på dansk, eller som PDF på dansk eller engelsk.

136 sider, rigt illustreret med fotos og grafer.

"Der er de senere år kommet meget fokus på at få denne gruppe kvinder i arbejde, og på at stoppe den negative sociale kontrol, som nogle af dem udsættes for. Men man har overset den rolle, som den danske stat og det danske samfund spiller på begge områder, og de ringere forudsætninger, som mange af kvinderne kommer med. Når man behandler alle lige og stiller samme krav, skal kvinderne kæmpe ekstra hårdt – de udsættes for strukturel diskrimination, og fastholdes i afhængigheden af deres mænd," siger Refugees Welcomes formand, Michala Clante Bendixen, som har skrevet rapporten.

”Kvinderådet byder rapporten velkommen. Rapporten er et vidnesbyrd om, at kvinder er ekstra udsatte i asylsystemet og integrationsprocessen på mange forskellige måder. Et område, som fortjener at blive belyst. I et land som Danmark, der bryster sig af at være førende på ligestilling, er denne indsigt og viden vigtig."
    – Maria Jose Landeira Østergård, forkvinde i Kvinderådet

Samira er palæstinenser og bor nu i udrejsecenter: “Jeg kom til Danmark for fire år siden, fordi jeg blev gift. Men han slog mig, og jeg forlod ham efter fire måneder. Jeg kan ikke rejse tilbage til Libanon, hvor min familie bor. De vil slå mig ihjel, fordi jeg er blevet skilt. Nu har jeg været i Kærshovedgård i et år, og jeg kan ikke få penge eller hjælp fra nogen. Det er meget hårdt.”

Hvilke kvinder handler rapporten om?
• Asylansøgere
• Anerkendte flygtninge
• Fordrevne fra Ukraine
• Familiesammenførte til flygtninge
• Udokumenterede, f.eks. efter afslag på asyl
• Handlede kvinder

Rapporten indeholder bl.a.:
• 19 case stories
• Tal og statistikker
• 12 anbefalinger
– og giver perspektiver på:
• Menneskeret og asyl
• Vold, overgreb og udnyttelse
• Helbred, økonomi, uddannelse og arbejdeDer opholder sig mange tusind kvinder i Danmark, som er født og opvokset i patriarkalske og dybt undertrykkende samfund, og som har kæmpet en brav kamp mod alle odds for at forbedre deres grundlæggende livsvilkår. De har aldrig haft samme muligheder som deres brødre eller som danske piger. De har søgt tilflugt her i landet på forskelligt grundlag, oftest asyl eller familiesammenføring.

Disse kvinder er ringere stillet end mændene i oprindelseslandene og på rejsen hertil. Men afhængigheden af mændene og de ringere vilkår fortsætter, når de ankommer til Danmark. Her mødes kvinderne nemlig af et system, der ikke tager højde for de fuldkomment afgørende betingelser, som de har haft. De tilbydes ligebehandling, men uden forståelse for de strukturelle vilkår, der gør det umuligt for dem at leve op til samme krav som mændene – og det er diskrimination.

Diskriminationen er utilsigtet fra det danske samfunds side og kunne, som rapporten understreger, i vid udstrækning undgås, hvis man blev opmærksom på den og indrettede derefter.


Rapporten beskriver de menneskeretlige forpligtelser, som Danmark har med hensyn til ligestilling og asyl, og forklarer med reference til tal og statistikker på området. Desuden citeres en række danske og udenlandske fagpersoner og forskere. Men allervigtigst står de mange case stories og citater fra kvinderne selv, om hvordan de oplever deres egen situation: om at være bange for overgreb i de blandede asylcentre, om at være i praktik som enlig mor, om frygten for at blive smidt ud af Danmark, om ikke at kunne bruge sin medbragte uddannelse og et hav af andre udfordringer, der knytter sig specifikt til det at være kvinde i det danske asyl- og integrationssystem.


Rapportens forfatter, Michala Clante Bendixen, kommer gerne ud i landet og holder foredrag om rapporten. Skriv en mail, hvis du er interesseret, eller hvis du ønsker et interview: mcb (at) refugeeswelcome.dk

Når du køber rapporten,
støtter du vores arbejde

Støt / bliv medlem