Europarådet retter igen skarp kritik mod dansk asylpolitik

I sin seneste rapport har menneskerettighedskommissæren medtaget mange af civilsamfundets kritikpunkter

Europarådets Menneskerettighedskommissær Dunja Mijatovic har netop udgivet sin rapport om Danmark. Hun besøgte Danmark i maj-juni i år sammen med sine medarbejdere, og mødtes med både danske myndigheder, den statslige menneskerettighedsorganisation og repræsentanter for civilsamfundet. Den forrige rapport om Danmark var i 2013.

Refugees Welcome mødtes med hende for at udtrykke vores vigtigste bekymringer, og hendes team var taknemmelige for alle de cases, links og fakta på engelsk, som vi bidrog med. Holdet besøgte også center Avstrup, men kunne desværre ikke nå at se Kærshovedgård.

Kommissæren retter en skarp og præcis kritik mod mange punkter, som ligger indenfor vores område:

• Hun er bekymret over Danmarks nye fokus på midlertidigt ophold og hjemrejse fremfor integration, herunder de tilbagevendende revurderinger af opholdsgrundlag. Det nye fokus gennemsyrer mange aspekter af lovgivning og praksis, og fører til unødig stress og angst hos alle flygtninge. Kommissæren henstiller til kun at inddrage opholdstilladelser, hvis en varig og stabil ændring har fundet sted i hjemlandet, og dette skal ske under hensyn til personens tilknytning, herunder mellem forældre og børn, som er fyldt 18 år.


Planen om eksternalisering (f.eks. til Rwanda) bør stoppes, da man ikke kan garantere overholdelse af menneskerettighederne, og samtidig kan tankegangen underminere det globale system for flygtninge. I stedet anbefaler hun Danmark at arbejder på en bedre og mere fair ansvarsfordeling internt i Europa og globalt.


• Danmark bør forhøje sin kvote for genbosætning, og ændre de stramme kriterier, som de senere år har gjort det svært at fylde den meget beskedne kvote på 200 om året.


• Regeringen bør genoverveje brugen af udrejsecentre, især for børn. De lange, måske endda livslange, ophold i et menneskeligt og retsligt limbo nedbryder især beboernes mentale helbred.


• Med hensyn til fængsling af asylansøgere og andre udlændinge (Ellebæk) anbefaler hun, at man prioriterer alternativer, hvor strenge, fængselslignende regler og forhold ikke gælder.


• Flygtninge bør have lettere adgang til familiesammenføring, især dem under midlertidig beskyttelse (§7,3) og større børn.

Uledsagede mindreårige asylansøgere, som får ophold pga. manglende netværk, bør ikke miste deres status og sendes tilbage så snart de fylder 18 – noget som den forrige rapport fra 2013 også fremhævede.


• Kommissæren er bekymret for det stigende antal statsløse, og opfordrer til at børn og unge, som er født eller opvokset i Danmark bør have lettere adgang til statsborgerskab, hvilket også bør gælde for personer med handicap.


(link til rapporten øverst)

Som medlem er du med til at sikre,
at vores kritik når ud i Europa

Støt / bliv medlem