I Ellebæk frihedsberøves uskyldige asylansøgere som "motivation"

Civilsamfundsgruppe dokumenterer igen brud på menneskerettighederne i et af Danmarks værste fængsler i et nyt brev til Folketingets retsudvalg.

Læs brevet til Folketingets retsudvalg fra Ellebæk Kontaktnetværk samt bilag A: dokumentation, og bilag B: notat fra forskere på AMIS.

Læs også vores omfattende Fakta-artikel om Ellebæk.

Ellebæk Kontaktnetværk er en frivillig forening, der siden 2019 har besøgt frihedsberøvede, afviste asylansøgere i Ellebæk Udlændingecenter, og systematisk dokumenteret forholdene i fængslet. 

Forholdene er uudholdelige for frihedsberøvede afviste asylansøgere. Det dokumenterer de omfattende bilag til et nyt brev, som Folketingets Retsudvalg modtog i juni fra Ellebæk Kontaktnetværk. Refugees Welcome er medunderskrivere sammen med en række advokater, læger, forskere, aktivister og organisationer, der alle har ekspertise på området og indgående kendskab til Ellebæk:

"Vi tager afstand fra forholdene for frihedsberøvede i Ellebæk, og placerer os stærkt uforstående overfor anvendelsen af såkaldt 'motivationsfremmende foranstaltninger'. Vi erfarer, at vilkårene i Ellebæk risikerer at bringe forværrende effekt for fysisk og mental sundhed for de frihedsberøvede på lang sigt, og kræver, at der tages kritisk stilling til Udlændingecentrets legitimitet og drift."

Brevet er vedlagt en note fra forskere på AMIS samt massiv dokumentation indsamlet af Ellebæk Kontaktnetværk siden 2019 (links ovenfor), som bl.a. dokumenterer manglende udredning af torturoverlevere og ofre for menneskehandel; alvorlig forværring af fysiske og mentale sygdomme og mangelfuld behandling; dårlige vilkår for behandling af sager og manglende oplysning om rettigheder; utilstrækkelig brug af tolk; og endelig uacceptable og nedværdigende forhold, som skal “motivere” de indsatte til at samarbejde om udrejse. Den systematiske dokumentation af forholdene på centret maler et grelt billede, der burde ryste enhver:

"05.07.2020: A fortalte vagterne, at hun havde selvmordstanker, fordi hun ikke kunne komme til at tale med sin familie. Vagterne fortalte hende, at hun ville blive anbragt i en isolationscelle, hvis hun fastholdt at være selvmordstruet. Det gjorde hende meget bange, så hun sagde efterfølgende ikke noget. Hun er stadig selvmordstruet."

"28.08.2021: JS har fået at vide af dommeren at han muligvis skal være frihedsberøvet i 2 1⁄2 år. Han opfatter det som en metode at nedbryde ham psykisk. Han forstår ikke hvordan reglerne hænger sammen. Jeg syntes også det lød mærkeligt. Til januar har han været frihedsberøvet i 18 måneder plus de seks måneder, hvor hans asylsag blev behandlet."

"18.01.2022: AR har gentagne gange udtrykt bekymringer over sin advokat, som ikke viser interesse i sagen og ikke er specialiseret i denne type lovgivning. Der er tydeligvis en sprogbarriere, og advokaten kom ikke til Ellebæk mens AR var indsat her. Det var ARs ønske at få besøg af advokaten, men i sidste ende blev det kun til et telefonopkald på gebrokkent tysk. Det betød, at AR var fraværende i retten til en høring, da han blev informeret for sent om at denne fandt sted."

"04.06.2020: X blev den 18. maj overfaldet af en vagt, som brækkede hans håndled. Baggrund for overfaldet var at X bad en vagt om at tale engelsk til ham i stedet for dansk. Da vagten blev ved med at tale dansk, begyndte X at tale persisk til ham, hvorefter vagten lagde ham ned. Der var ca. 4 vagter i nærheden som så det, én af dem hjalp med at holde ham nede. (…). Dagen efter vågnede han med smerter i håndleddet og kom på hospitalet. Inden da ringede politiet til ham og spurgte - som de gør - om han var ‘klar’ til at rejse til Iran. Da han afslog, sagde betjenten i telefonen, at de havde hørt, at han havde fået brækket sit håndled, og om det måske ikke var bedre, at han tog til Iran."

I Ellebæk udgør bl.a. fængselsbetjente, isolationsceller, mønttelefon, arbejde til 11 kr. i timen, fængselsmad, overvågning, kummerlige faciliteter og begrænsede besøgsmuligheder rammerne for de indsatte, og gør livet knapt udholdeligt. Og fænglets indsatte afsoner ikke en dom og er ikke varetægtsfængslet. Så hvorfor sidder de overhovedet i fængsel?

Udrejsecenter eller fængsel?

Langt størstedelen af de indsatte er ganske almindelige afviste asylansøgere, som aldrig har været på kant med loven; deres eneste overtrædelse er at deres asylsag er blevet afvist. Som Kriminalforsorgen beskriver på egen hjemmeside, er “de indsatte i udlændingecenteret som udgangspunkt ikke frihedsberøvede på grund af kriminalitet, men på grund af forhold relateret til udlændingeloven”.

Når de afviste asylansøgere indsættes i fængsel, er det oftest fordi Hjemrejsestyrelsen har vurderet at der er risiko for, at de måske vil gå under jorden inden en udvisning kan finde sted. Derfor må de indespærres og frihedsberøves, indtil de kan deporteres – eller for at lægge pres på dem for at samarbejde om "frivillig" udrejse. For mange af de indsatte vil udvisning dog aldrig kunne lade sig gøre. Derudover er der i hvert fald to alvorlige brister i sådan en logik:

For det første er Danmark en retsstat, og et grundlæggende princip i retsstaten er, at man kun straffer mennesker for handlinger, de beviseligt har udført. Når afviste asylansøgere indsættes i Ellebæk fordi de måske vil gå under jorden, svarer det til, hvis staten varetægtsfængslede en fattig person på mistanke om måske at ville stjæle. For de indsatte i Ellebæk er sagen denne: der er ingen kriminalitet begået, ingen dom afsagt, ingen retssag i vente. Asylansøgning er aldrig kriminelt, heller ikke hvis man ender som afvist — tværtimod er det en menneskeret. Og indespærring er den hårdeste straf, vi som samfund har adgang til.

For det andet, hvis en afvist asylansøger går under jorden, er det fordi alternativet — udvisning — er så skræmmende og så farligt, at selv et liv under jorden er bedre. Et liv under jorden indebærer at leve i landet illegalt, uden rettigheder, uden beskyttelse, uden adgang til sundhedssystemet, uden ret til at arbejde, uden fast bolig osv. Alt i alt ikke nogen rar tilværelse. Alligevel er det for nogle bedre end udvisning til de lande, de er flygtet fra. Det er mennesker, som er bange, og som har brug for beskyttelse for det, de kom fra.  

Måske er grunden, som Ellebæk Kontaktnetværk selv vurderer, ganske enkelt at de afviste sidder i fængsel som straf for at være uønskede i det nationale fællesskab?

“Uegnet til menneskelig beboelse”

I november i år kommer FNs Torturkomité på besøg i Danmark, og et af deres områder er at se på forhold for frihedsberøvede. Da en anden Torturkomité, nemlig Europarådets, sidst besøgte Ellebæk i slutningen af 2019 var det med en knivskarp kritik til følge: komitéens formand kaldte stedet et af de værste, han havde set noget sted i Europa, og erklærede Ellebæk for “uegnet til menneskelig beboelse”. Komitéen gav de danske myndigheder 3 måneder til at forbedre forholdene i centret, eller lukke det helt. Dengang hed året 2020. I dag, tre år senere, er Ellebæk fortsat åben og meget lidt er ændret.

Rapporten fra 2020 indeholdt bl.a. beretninger om selvmordstruede personer efterladt nøgne i strafceller; kvinder, der kun fik adgang til frisk luft 30 minutter om dagen; fysiske rammer der gjorde syge mennesker endnu mere syge. Den daværende regering affejede det meste af kritikken, men forsikrede, at bygningerne ville blive istandsat. Den daværende justitsministers svar på TV var, at “der skal ikke være rart at være”.

Når Ellebæk Kontaktnetværk og medunderskriverne nu prøver at råbe Folketingets Retsudvalg op igen, er det med krav om konkret og gennemgribende handling, som Folketinget skulle have indledt for tre år siden. Det nye brev indeholder derfor også en række konkrete steder at starte. Og regeringen har da også selv givet deres ord på, at “fornuften skal tilbage i dansk udlændingepolitik”. Hvad kunne være mere fornuftigt, end at holde op med at frihedsberøve uskyldige mennesker?

I Refugees Welcome anbefaler vi, at man helt fjerner udlændingelovens muligheder for at fængsle mennesker. Indespærring hører kun hjemme under straffeloven.

Anbefalinger til at rette op på forholdene

I kølvandet på Europarådets Torturkomités besøg i 2019 indsendte Ellebæk Kontaktnetværk og medunderskrivere 21 konkrete anbefalinger til at rette op på fængslets stærkt kritisable og helt uproportionalt dårlige forhold. Siden da er dele af fængslets fysiske rammer blevet renoveret, men som det fremgår i den nye dokumentation fra 2023, har dette både givet de indsatte dårligere adgang til udearealerne og blevet en anledning til at opsætte endnu mere overvågning. Således er de 21 oprindelige anbefalinger fra Kontaktnetværket og medunderskrivere relevante, hvis der i Ellebæk skal sikres et minimum af værdighed. Regeringen bør sikre:

1. Grundig lægeundersøgelse af fysisk og mentalt helbred ved ankomst til Ellebæk.

2. Systematisk udredning af torturofre og identifikation af ofre for menneskehandel. Sundhedspersonalet i Ellebæk oplever ofte, at indstillinger til torturudredning aldrig finder sted.

3. Udførlige sundhedsjournaler med tilstrækkelig lægefaglig opfølgning. Sygebehandlingen bør monitoreres, så ordentlig behandling sikres, og den frihedsberøvede og dennes advokat bør have adgang til sygejournaler, ligesom alle andre i Danmark har.

4. Grundig oplysning om juridiske rettigheder. De frihedsberøvede bør som minimum kende deres juridiske rettigheder, herunder bl.a. retten til at mødes med sin advokat, retten til at skifte advokat og adgang til anden uvildig juridisk bistand.

5. Selvmord og selvmordsforsøg bør forsøges forhindret ved at implementere Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området.  

6. Ingen isolationsfængling.

7. Grundet de nedslidte og uhumske fysiske forhold bør Styrelsen for Patientsikkerhed jævnligt inspicere institutionen.  

8. Ret til forsamlingsfrihed og ret til fri organisering.

9. Vigtig kommunikation skal foregå på sprog, som den frihedsberøvede forstår, eller ved hjælp af tolk.

10. Værdige og ordentlige fysiske forhold, såsom opholdsrum, bibliotek, aktivitetsrum.

11. Fri adgang til udendørsarealer. 5 km2 er ikke tilstrækkeligt.

12. Fri besøgsordning.

13. Adgang til egen telefon.

14. Fri og gratis internetadgang.

15. Adgang til religiøse ledere, herunder præster og imamer.

16. Hensyn til religiøse behov, f.eks. under ramadanen.

17. Mulighed for at tilberede egen mad, eller opvarme mad.

18. Hvis der fortsat skal serveres kantinemad, bør det ske på tallerkener i stedet for plastikbakker.

19. Kvindelige indsatte bør have bedre adgang til aktiviteter og fritidstilbud, samt bedre fysiske rammer.

20. Personalet i Ellebæk bør bestå af fagpersoner, herunder socialpædagoger, lærere, sygeplejersker og socialrådgivere. Alle ansatte der har daglig kontakt med de frihedsberøvede bør gennemgå professionel træning i grundlæggende krisehåndtering, konflikthåndtering, psykologi, kulturforståelse og udlændingelov, og bør have adgang til supervision.

21. Den planlagte udvidelse af Ellebæk og flere indsatte, bør opgives.

Meld dig ind og støt vores kamp
for at lukke Ellebæk!

Støt / bliv medlem