Lovændring for flygtninge, der rejser på besøg i hjemlandet

Loven om 10-års reglen får ingen betydning, da den blot fastlægger gældende praksis

1. januar 2024 trådte en lovændring i kraft, som er helt spild af ressourcer og kan give unødig bekymring for dem, den vedrører. Udgangspunktet for den er, at den siddende minister Kaare Dybvad Bek pludselig blev personligt forarget over, at man som flygtning efter 10 år i Danmark kunne rejse på besøg i sit hjemland – det sker typisk for at besøge familiemedlemmer og deltage i begravelser, bryllupper o.l. Ministeren ønskede, at dette fremover skulle føre til, at opholdstilladelsen blev inddraget, uanset hvor længe personen havde boet i Danmark.
 
Mange af høringssvarene (bla. fra Refugees Welcome) gjorde opmærksom på, at det hidtil kun har været muligt for personer med permanent ophold, og at den pågældende i langt de fleste tilfælde ville få en inddragelse omstødt i Flygtningenævnet baseret på domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol omkring tilknytning, og at den nye lovændring dermed ikke ville have anden effekt end en stor administrativ byrde og unødig stress for den pågældende.
 
Lovforslagets formuleringer medførte en del forvirring om, hvad der rent faktisk var gældende praksis på området, og derfor henvendte Refugees Welcome sig til Alternativets ordfører og hjalp med opklaring. Derefter ændrede regeringen lovforslaget, således at stramningen ikke omfatter flygtninge med permanent ophold. Men på den måde kom man faktisk bare tilbage til start – for sådan har praksis hele tiden været. Lovforslaget burde derfor have været taget af bordet.

Hvad gælder nu?

Som flygtning (dvs. med ophold under § 7 eller 8), kan man uden at det får konsekvenser rejse på besøg i sit hjemland, hvis man har: 

1) 10 års lovligt ophold i Danmark og
2) permanent opholdstilladelse.
Hvis man gør det inden man har opnået begge de to ting, risikerer man at miste sin opholdstilladelse.
 
Langt de fleste flygtninge har i øvrigt et konventions- eller fremmedpas med en rejsebegrænsning for lige præcis hjemlandet. Men den fjernes efter 10 års ophold, hvis man har opnået permanent opholdstilladelse.Familiesammenførte til flygtninge og udlændinge med andre former for ophold kan rejse til hjemlandet eller andre lande når som helst, så længe de ikke er ude af Danmark mere end 6 måneder ad gangen, og ikke afmelder deres adresse. Læs mere om bortfald.
 
Lige nu står der to modstridende oplysninger på Udlændingestyrelsens hjemmeside om deres egen praksis. Det ene sted har der hele tiden stået, at man vil formode, at en flygtning ikke har behov for beskyttelse, hvis man rejser tilbage inden man har opnået permanent ophold selvom der er gået 10 år, men under nyheden om den nye lov står der, at det hidtil har været muligt for flygtninge uden permanent ophold at rejse tilbage efter 10 år. Enten har man altså administreret forkert eller givet forkerte oplysninger.

Vores erfaring er, at flygtninge generelt har ventet indtil de både havde 10 års ophold og permanent ophold inden de rejste til hjemlandet, og der har været meget få sager om denne problematik gennem tiden.

Vi kan kun holde dig opdateret
fordi vores medlemmer støtter os!

Støt / bliv medlem