Frivillig repatriering

Ordet repatriering bruges om to forskellige ting, når det gælder flygtninge. Det ene er FNs genbosættelsesprogram, også kaldet kvoteflygtninge, hvor en række sikre lande forpligter sig til at tage imod et vist antal mennesker fra FNs flygtningelejre. Der er tale om flygtninge, som FN vurderer ikke vil kunne vende hjem foreløbig, og ofte særligt sårbare personer. Danmark plejede at tage imod ca. 500 om året, men det har vi ikke gjort siden 2015.

Det andet er et støtteprogram til flygtninge og indvandrere, som har opholdstilladelse i Danmark, men som selv ønsker at vende hjem. Finansloven 2019 har meget mere fokus på denne form for repatriering end tidligere, og har udvidet adgangen til det. Men det er en mulighed, som har været til stede i mange år. Programmet administreres af Dansk Flygtningehjælp i samarbejde med IOM. Man skal frasige sig retten til ophold i Danmark, men der er en periode til at fortryde.

Man får et beløb pr person, halvdelen for et barn. Der kan også ydes tilskud til transport og indkøb af fx erhvervsudstyr. Halvdelen af beløbet udbetales ved udrejsen, resten efter et år. Læs mere om beløb og hvordan man ansøger på atvendehjem.dk. Der er pjecer og film på mange sprog, og Udlændingestyrelsen får ikke at vide, at man har henvendt sig for at få information, så det påvirker ikke ens situation.

Hvis man får inddraget sin opholdstilladelse fra Udlændingestyrelsen men anker beslutningen til Flygtningenævnet inden 7 dage, kan man ansøge om repatriering efter den endelige afgørelse. Således sikrer man sig trods alt en økonomisk hjælp, hvis man ender med at miste sin opholdstilladelse.