Hvidbog om alternativer til asylmodtagelse i tredjeland

Regeringens Rwanda-plan er det modsatte af human og retfærdig. De effektive og holdbare løsninger er velkendte – de skal bare tages i anvendelse!

Hvidbogen "Et mere retfærdigt og humant asylsystem?" er skrevet af Michala Clante Bendixen og udgivet af foreningen Refugees Welcome, juni 2022. 16 sider med illustrationer. Den kan downloades her som PDF. Den er gratis, men giv meget gerne en donation til foreningen (fx 50 kr) på netbank 5023 - 119633 eller MobilePay 33942.

Den socialdemokratiske idé om at overflytte asylbehandling og tildeling af asyl fra Danmark til Rwanda har vakt massiv kritik fra det danske civil­samfund, bla. fra Amnesty, Dansk Flygtningehjælp, Dignity og Institut for Menneskerettigheder. Under EUs regler er det ulovligt; Den Afrikanske Union kalder det en ny form for kolonialisme, og FNs Flygtningehøjkommissariat fordømmer idéen som ødelæggende for den globale flygtningebeskyttelse.

Kritikerne har kaldt planen usolidarisk, undergravende, inhuman, og desuden praktisk umulig at realisere – og gjort opmærksom på de meget dårlige erfaringer med tidligere forsøg fra Australien og Israel. Høringssvarene til lovforslaget indeholdt en lang række spørgsmål og bekymringer, som regeringen aldrig besvarede.

Argumenterne for planen om at flytte asylsystemet til Rwanda er følgende:
1) Et mere humant system, fordi farlige rejser og menneskesmuglere undgås.
2) At man kan hjælpe flere for de samme penge i nærområderne.
– ingen af argumenterne holder til et nærmere eftersyn, som påvist i hvidbogen.Forsvarerne af idéen påstår, at asylsystemet er brudt sammen, og efterlyser alternativer – men forslaget vil ikke løse problemerne. Tværtimod risikerer de at forværres. I denne hvidbog har vi derfor samlet de eksisterende og realistiske løsninger på at udvikle et mere humant asylsystem, som kan løse problemerne på en holdbar måde.

Der findes ingen hurtige, smarte løsninger på et så komplekst problem som global flugt og fordrivelse. Vores anbefalinger er alle sammen gennemprøvede og valide, og problemet er udelukkende modtagerlande som Danmark, der ikke vil tage et fælles ansvar for at løse et globalt problem.

Vi lever kun af medlemmer
og private donationer – meld dig ind
eller giv et bidrag!

Støt / bliv medlem