Status på Somalia-sagerne

900 ud af 1.600 somaliere har mistet deres opholdstilladelse i Danmark og går en uvis skæbne i møde

Udlændingestyrelsen er ved at være færdig med gennemgangen af de cirka 1.600 udvalgte somaliske asylsager og afledte familiesammenføringssager. De fleste af dem har fået asyl efter 2012. Status er nu ifølge Udlændingestyrelsen, at cirka 900 af dem har mistet deres opholdstilladelse. Pr. 28.02 var tallet 819. Se de præcise tal for afgørelserne her (dog ikke helt opdaterede). Mange har anket afgørelsen til Flygtningenævnet (asyl) eller Udlændingenævnet (familiesammenføring), hvor de stadig afventer en endelig afgørelse.

Inddragelserne og afslagene på forlængelse skyldes, at man mener, de generelle forhold i de pågældende områder af Somalia er blevet (marginalt) mere sikre. De pågældende er så blevet indkaldt til nye interviews hos styrelsen, og hvis man ikke har vurderet at de havde et individuelt asylmotiv, har de fået afslag. Enkelte har dog opretholdt opholdstilladelsen på grund af en stærk tilknytning til Danmark i kraft af familie, arbejde og uddannelse – men de fleste har været for kort tid i landet til at kunne opnå dette, da fx to års arbejde ikke er tilstrækkeligt.

Der er også givet enkelte tilladelser på baggrund af et nyt asylmotiv: risikoen for FGM (kvindelig kønslemlæstelse). Men på trods af en skarp kritik fra FNs Børnekomité mod Danmark i februar 2018 har Flygtningenævnet meddelt, at man vil fastholde sin praksis med at give afslag i sager, hvor forældrene vurderes at være tilstrækkeligt ressourcestærke til at kunne forhindre FGM mod deres døtre.

En hel del somaliere er udrejst efter afslaget fra styrelsen ifølge vores oplysninger, og har dermed fået lukket deres sag uden endelig afgørelse. De fleste er angiveligt rejst til Tyskland, hvor de må formodes at blive returneret efter Dublin-aftalen på et tidspunkt, medmindre de lever under jorden.

Der er fortsat ingen tilbagesendelsesaftale med Somalia, hvilket betyder at det kun er ganske få, enlige mænd, som er blevet deporteret de seneste år. Det store flertal af de 900 afviste, hvoraf mange er børn, må formodes at komme til at bo i udrejsecentrene i mange år. Og hvis forholdene i Somalia atter forringes, vil de oven i købet have krav på at få asyl igen på et tidspunkt. Alt i alt en meget ulykkelig situation, som bunder i vedtagelsen af en lov om inddragelse af asylstatus, som SR-regeringen vedtog i 2015. FN advarer på det kraftigste Danmark mod at inddrage somaliernes opholdstilladelser.

Læs vores tidligere artikler om emnet her:

Risiko for omskæring... (23.06.2017)

Opdatering om somaliske inddragelser (16.05.2017)

Somaliere udvises på ulovligt grundlag (01.03.2017)

Regeringen vil hjemsende… (07.01.2017)

Ny praksis... (20.09.2016)

Var du glad for oplysningerne?

Støt os, så vi fortsat kan holde dig opdateret!

Støt / bliv medlem