58 forskere: Forholdene på Sjælsmark er uværdig symbolpolitik med dybt skadelige konsekvenser

En række forskere indenfor socialitet, kultur, migration, sundhed, flygtningeproblematikker og børneliv retter her en skarp kritik af udrejsecentrene

Initiativtagere:
Sandra Lori Petersen, postdoc, Københavns Universitet
Anja Simonsen, adjunkt, Københavns Universitet
Lotte Buch Segal, lecturer, University of Edinburgh

Medunderskrivere:
Karen Fog Olwig, professor, Københavns Universitet
Allan Krasnik, professor, Københavns Universitet
Edith Elise de Montgomery, aut.psykolog, ph.d., dr.med., Københavns Universitet,
Trine Brinkmann, adjunkt, Københavns Professionshøjskole,
Laura Gilliam, lektor, DPU, Århus Universitet  
Eva Gulløv, professor mso, DPU, Århus Universitet,
Kirsten Hastrup, professor emeritus, Københavns Universitet,
Nina Grønlykke Mollerup, postdoc, Københavns Universitet,
Susanne Bregnbæk, lektor, Københavns Professionshøjskole,
Mie Plotnikof, lektor, DPU, Århus Universitet,
Dorthe Staunæs, professor, DPU, Århus Universitet,
Marie Høgh Thøgersen, forsker og klinisk psykolog, DIGNITY, Dansk Institut mod Tortur,
Nana Vaaben, docent, Københavns Professionshøjskole,
Jannick Friis Christensen, Ph.d.-stipendiat, Copenhagen Business School,
Crisstina Munck, lektor, Københavns Professionshøjskole,
Iram Khawaja, lektor, DPU, Århus Universitet
Steffen Bering Kristensen, Ph.d-stipendiat, DPU, Århus Universitet
Dan Hirslund, lektor, Københavns Universitet
Julie Rahbæk Møller, lektor, Københavns Professionshøjskole,
Linda Lapina, adjunkt, Roskilde Universitet
Helene Gad Ratner, lektor, DPU, Århus Universitet
Hanne Kirstine Adriansen, lektor, DPU, Århus Universitet,
Dil Bach, lektor, DPU, Århus Universitet,
Anne Hovgaard Jørgensen, Ph.d.-stipendiat, DPU, Århus Universitet,
Gertrud Lynge Esbensen, postdoc, DPU, Århus Universitet,  
Holger Højlund, lektor, Copenhagen Business School
Rikke Andreassen, professor mso, Roskilde Universitet
Justine Grønbæk Pors, lektor, Copenhagen Business School
Jan Kampmann, professor, Roskilde Universitet
Natalie Marie Gulsrud, adjunkt, Københavns Universitet
Karen Valentin, lektor, DPU, Århus Universitet,  
Stine Grønbæk Jensen, Ph.d.-stipendiat, Syddansk Universitet
Tina Gudrun Jensen, forsker, Malmö Universitet
Camilla Ida Ravnbøl, postdoc, Københavns Universitet
Kristine Ringsager, adjunkt, Aalborg Universitet
Peter Danholt, lektor, Århus Universitet
Kathrin Houmøller, adjunkt, Københavns Professionshøjskole
Claus Bossen, lektor, Århus Universitet
Peter Lauritsen, professor mso, Århus Universitet  
Finn Olesen, lektor, Århus Universitet
Amanda Karlsson, ph.d.-stipendiat, Århus Universitet
Line Lerche Mørck, professor mso, DPU, Århus Universitet
Marie Louise Nørredam, professor, Københavns Universitet
Signe Hvid Thingstrup, lektor, Københavns Professionshøjskole,
Lasse Blond, forskningsassistent, IT-Universitetet
Mante Vertelyte, ekstern lektor, Roskilde Universitet
Garbi Schmidt, professor, Roskilde Universitet
Tore Holst, ekstern lektor, Københavns Universitet
Jette Kofoed, lektor, DPU, Århus Universitet
Helle Stenum, ekstern lektor, Roskilde Universitet
Louise Lund Liebmann, postdoc, Roskilde Universitet
Christopher Jamil de Montgomery, Ph.d-stipendiat, Københavns Universitet
Susanne Jacobsen Perez, ekstern lektor, Roskilde Universitet
Matthew Carey, lektor, Københavns Universitet
Kathrine Vitus, Lektor, Aalborg Universitet i København
Birgitte Romme Larsen, lektor, DPU, Århus Universitet
Malou Juelskjær, lektor, DPU, Århus Universitet

I valgkampen var Udrejsecenter Sjælsmark endnu engang omdrejningspunkt for debat. Politikere hævder, at forældrene på Sjælsmark ’gør deres børn til gidsler’ i forsøget på at undgå udrejse. Som forskere i socialitet, kultur, migration, sundhed, flygtningeproblematikker og børneliv er det vores klare opfattelse, at det ikke er forældrene på Sjælsmark men danske politikere, der gør børn og voksne afviste asylansøgere på Udrejsecentrene Sjælsmark og Kærshovedgård til gidsler for en uværdig og dybt skadelig symbolpolitik.

Vi opfordrer til, at man trækker på eksisterende forskning og erfaringer fra professionelle, som til hverdag er i berøring med flygtninge og migranter, når nye love udformes, om hvordan vi skal behandle mennesker – og i særdeleshed børn – i det danske asylsystem.

På Udrejsecenter Sjælsmark bor omkring 150 børn, deres familier og andre afviste asylansøgere under restriktive forhold, der har til formål at fremme deres motivation til at indvillige i hjemrejse. Allerede i 2013 påpegede en rapport fra Dansk Institut for Internationale Studier, at erfaringer fra både Danmark, Holland og Norge viser at sådanne ’motivationsfremmende foranstaltninger’ ikke har den ønskede effekt. Den erfaring deles af danske politifolk, Røde Kors medarbejdere og forskere, som er i direkte kontakt med afviste asylansøgere. Det beskriver Forskerkollektivet For Fri Bevægelighed i en rapport fra 2018, og dokumenterer hvordan afviste asylansøgere i praksis holdes juridisk strandede i udvisningscentrene på ubestemt tid, når de ikke indvilliger i, at vende tilbage til et land hvor de fortsat frygter forfølgelse og ikke anser det for muligt at tilbyde deres børn et liv i sikkerhed.

Sidstnævnte rapport understøtter desuden eksisterende forskning, der dokumenterer, at de ’motivationsfremmende foranstaltninger’, skader den mentale sundhed hos dem, som er tvunget til at leve under dem: Disse foranstaltninger bidrager til at skabe en hverdag præget af angst og uvished, og til at give afviste asylansøgere oplevelsen af at blive kriminaliseret og af at tabe værdighed. Forskning fra DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur, dokumenterede allerede i 2016, at vanskelige og stressende livsbetingelser i et såkaldt sikkert værtsland kan være nedbrydende for psyken på linje med vold og overgreb i forbindelse med krigshandlinger. Ligeledes dokumenterer ny forskning at manglende indflydelse på dagen og fremtiden underminerer motivationen og evnen til at tage initiativer for børn i asylcentre generelt. De voksnes desperation smitter af på børnene og miljøet præges af voksne uden overskud til at gribe regulerende ind i børnenes sociale samvær eller varetage de enkelte børns psykologiske behov.

En nylig rapport, udarbejdet af psykologer fra Røde Kors, som har undersøgt den psykiske trivsel hos 56 børn der bor på Sjælsmark og deres forældre, tyder på at disse vilkår i høj grad gør sig gældende på Sjælsmark og forværres af den fastlåste situation børnene og deres familier befinder sig i. Rapporten dokumenterer, at 80% af børnene sandsynligvis eller muligvis ville få stillet en psykiatrisk diagnose hvis de blev udredt for en sådan. Af de resterende børn viser 45% tegn på psykisk mistrivsel. Rapportens sammenligninger med tidligere undersøgelser viser tydeligt, at børnene på Udrejsecenter Sjælsmark har det markant dårligere end børn i andre dele af asylsystemet.

Vi tilslutter os derfor den lange række af stemmer, der allerede har kritiseret Udrejsecenter Sjælsmark, og påpeger at heller ikke fra et forskningsmæssigt synspunkt har det sin berettigelse. Tværtimod bør danske politikere anerkende ansvaret for, at hensynet til barnets tarv gælder alle børn i Danmark og fordrer trygge rammer og et værdigt familieliv.