Gebyrer

Siden 2016 har man skullet betale gebyrer for at få ansøgninger vedrørende udlændinge behandlet – uanset sagens udfald.

Alle sager, som har med flygtninge at gøre, er fritaget for gebyrer – eneste undtagelse er flygtninge, der søger om permanent ophold. Klagesager og genoptagelsesanmodninger vedr. asyl eller humanitært ophold er også fritaget for gebyrer. For de sager, hvor der kræves gebyr, skal man først oprette et sags-ID-nummer, derefter betale gebyret og medsende kvittering sammen med ansøgningen for at få den behandlet. I tvivlstilfælde skal man betale først, og derefter vil beløbet muligvis blive refunderet (minus administrationsgebyr).

Gældende satser 2020:
Familiesammenføring: 8.210 kr
Forlængelse af familiesammenføring: 2.860 kr
Permanent ophold på baggrund af familiesammenføring: 5.030 kr
Permanent ophold på baggrund af asyl: 5.030 kr
Permanent ophold på baggrund af erhverv og studie: 7.035 kr
Klagesager: 875 kr
Genoptagelsessager: 875 kr
Administrationsgebyr, der fratrækkes ved tilbagebetaling: 875 kr

Se mere om gebyrer her.