Gebyrer

Siden 2016 har man skullet betale gebyrer for at få ansøgninger vedrørende udlændinge behandlet – uanset sagens udfald.

Alle sager, som har med flygtninge at gøre, er fritaget for gebyrer – eneste undtagelse er flygtninge, der søger om permanent ophold. Klagesager og genoptagelsesanmodninger vedr. asyl eller humanitært ophold er også fritaget for gebyrer. Man kan afkrydse, at man er fritaget for gebyr.

For de sager, hvor der kræves gebyr, skal man først oprette et sags-ID-nummer, derefter betale gebyret og medsende kvittering sammen med ansøgningen for at få den behandlet. I tvivlstilfælde skal man betale først, og derefter vil beløbet muligvis blive refunderet.

Gældende satser 2023:
Familiesammenføring: 9.750 kr
Forlængelse af familiesammenføring: 3.230 kr
Permanent ophold på baggrund af familiesammenføring eller asyl: 4.835 kr
Permanent ophold på baggrund af erhverv og studie: 7.355 kr
Klagesager: 930 kr
Genoptagelsessager: 930 kr

Se mere om gebyrer her.