ID-kontrol mellem Danmark og Sverige stopper

Togene vil nu igen køre direkte til Malmø, og det bliver lettere at søge asyl i Sverige

Efter halvandet år med ID-kontrol af alle passagerer på Kastrup station ophæver Sverige transportøransvaret, så DSB ikke længere skal sørge for kontrollen i Danmark. Til gengæld vil Sverige skærpe paskontrollen på den svenske side – både i togene og for biler, der passerer grænsen. Hvad der skal ske på færgerne er stadig lidt uklart.

Den svenske regering begrunder beslutningen med at antallet af asylansøgere er faldet fra 10.000 til 500 om ugen. Men tallet kan meget vel stige nu, eftersom det netop var kontrollen, som førte til et meget pludseligt fald. Se graf: indrejsetal i Sverige. Den blå linje for 2015 faldt næsten lodret i december.Selvom Sverige har skærpet sin lovgivning ganske voldsomt på asylområdet, har der været meget lidt opmærksomhed omkring det, så Sverige står nok stadig højt på ønskelisten. Danmark har altid været et transitland til Sverige og Norge, og den nye beslutning vil derfor sandsynligvis få antallet af asylansøgere til at stige. For uden kontrollen i Kastrup kan man igen rejse ind i Sverige og søge asyl – også selvom man bliver stoppet af det svenske politi. Det svenske politi udtaler i øvrigt, at der ikke er kapacitet til en øget kontrol.

Man kan også fortsat søge asyl, når man ankommer fra Tyskland til den danske grænse, for selvom kontrollen er uændret her, er der stadig kun tale om en øget stikprøvekontrol. EU-kommissionen har advaret Danmark om at den øgede kontrol højst kan opretholdes i 6 mdr endnu, og tilladelsen vil ikke blive forlænget igen.

Det samlede antal indrejsende asylansøgere i Europa faldt i sidste kvartal af 2016 til det halve af tallet for 2015. Tallet for Tyskland er dog fortsat højt og ventetiden derfor lang, og derfor kan man godt forestille sig en bevægelse mod nord pga. den indstillede kontrol. Antallet af asylansøgere i Danmark er historisk lavt. Der ankom kun 200 i april, og mange asylcentre er blevet lukket ned.