Hvor mange kommer, og hvorfra?

I de første fem måneder af 2017 har kun 1.268 personer søgt om asyl i Danmark. Det vil sige under 300 om måneden. Det er det laveste antal i 6 år, og et voldsomt fald i forhold til de seneste år. Læs mere om årsagerne til faldet her. Desuden har Danmark ikke taget imod de 500 kvoteflygtninge, som vi plejer at modtage. Der er dog stadig knap 8.000 indkvarterede i asylcentrene, 3.000 verserende asylsager og mange flere familiesammenføringssager. En del stammer stadig fra det store antal, som indrejste i efteråret 2015.

Det kan undre, at det ikke førte til stigende indrejsetal, da Sverige stoppede kontrollen i Kastrup lufthavn i starten af maj. Det er nu igen muligt at rejse igennem Danmark for at søge asyl i Sverige, hvis man undgår stikprøvekontrol ved den danske grænse, men måske er rygtet ikke nået videre.

I 2016 blev der indgivet 6.235 ansøgninger om asyl (bruttotallet). 12.710 sager blev taget under behandling (registreringstallet) – dette tal er højere end bruttotallet, fordi mange indrejste i slutningen af 2015 og først fik deres sag behandlet i 2016. Registreringstallet er normalt lavere end bruttotallet, fordi en del tilbagesendes til andre lande efter Dublin-forordningen, og derfor ikke får deres sag behandlet i Danmark.

Rekorden var i oktober 2015 med 3.694 nye ansøgninger på én måned.

Den stigning, som Danmark oplevede i 2014-2016 var meget større andre steder i Europa, og den skal ses i lyset af, at det samlede antal flygtninge i verden er det højeste nogensinde. I 2015 kom der mere end 1 mio til Europa, og det var dobbelt så mange som året før. Der kommer fortsat mange flygtninge, især til Italien og Tyskland.

I alt fik 80.000 opholdstilladelse i Danmark i 2016, og heraf var kun hver niende flygtning. Resten fik ophold pga. arbejde, studier eller familiesammenføring.

Antal asylansøgere i Danmark 2009-2016 (bruttotallet)

Hvem søger om asyl i Danmark?

Sammensætningen af nationaliteter, som har søgt asyl i Danmark, har ændret sig meget fra 2015 til 2017. Siden 2013 har syrere udgjort den største gruppe, men i sommeren 2016 kom der flere afghanere. I 2014 lå Eritrea lige pludselig nr. 2 på listen, men faldt til nr. 8 i 2016. I efteråret 2015 var der en pludselig og kortvarende stigning i antallet af iranere.

I maj 2017 var top 5 nationaliteter: Syrien, Eritrea, Marokko, Afghanistan, Statsløse.

Procentdelen, som får asyl, er faldet fra 85% i 2015 til 72% i 2016, og helt ned til 35% i 2017. Det skyldes sammensætningen, hvor tendensen er færre fra Syrien og Eritrea, hvorfra alle får asyl, og flere fra Afghanistan, Marokko og en række andre lande, hvor flertallet får afslag.

41% af asylansøgerne i 2016 var børn under 18 år. Andelen af uledsagede mindreårige har været stigende siden efteråret 2015, lige nu er cirka hver sjette asylansøger en uledsaget mindreårig. At Marokko og Algeriet pludselig fylder så relativt meget skyldes, at mange af de uledsagede kommer fra de to lande.

Top 5 nationaliteter, som søgte om asyl i Danmark 2012-2016

Hovedruter til Danmark

En af årsagerne til at der nu kommer relativt flere fra Afrika og færre fra Mellemøsten er, at flugtruten gennem Tyrkiet er lukket næsten helt ned, så de fleste nu kommer via Libyen. Der er dog også en del syrere, som kommer via Libyen og krydser havet til Italien. Det er en meget farligere rute, hvor mange dør i Saharas ørken og drukner i Middelhavet. Læs den personlige beretning om rejsen fra Eritrea til Danmark: Vejen til frihed går gennem Helvede.