Hvor mange kommer, og hvorfra?

Antal

I 2022 (pr. 30. september) er der registreret 3.846 nye asylansøgere i Danmark. Næsten halvdelen er ukrainere, hvoraf mange har frafaldet ansøgningen igen, og de 106 er evakuerede afghanere. Oveni dette tal kommer 900 tilladelser under særloven for afghanere og 30.000 tilladelser under særloven for ukrainere. Mindst 200 under den afghanske særlov har dog forladt Danmark igen og fået ophold i USA og UK.

De fleste af de 30.000 ukrainere, som har fået ophold under særloven, har ikke været indkvarteret i asylcentrene, men boet privat eller flyttet direkte ud i kommunerne. Men 589 har fået afslag på ophold under særloven, og 700 ukrainske asylsager verserer (men er sat i bero).

I lyset af den massive omtale af flygtninge og den konstante diskussion om at sende dem retur, vil det nok overraske mange, at flygtninge kun har udgjort 1-2% af alle de udlændinge, der fik opholdstilladelse i Danmark de senere år. Kommunerne modtog kun 489 nye flygtninge i alt i 2020. Mennesker med asyl som opholdsgrundlag udgør kun 1,9% af befolkningen.

De seneste 7 år er der sket flere store ændringer i ankomsten af asylansøgere til Danmark: Antallet peakede i slutningen af 2015 med 21.000 nyankomne – men faldt kort efter til et meget lavt niveau, hvor det stadig ligger. På det seneste har de evakuerede afghanere og ukrainske fordrevne fået hver sin særlov, og har domineret asylsystemet.

Antallet af nye asylansøgere har været historisk lavt de senere år. Og grænselukningen pga. Covid-19 satte tallet helt i stå. I hele 2020 blev der kun registreret 1.515 nye asylansøgere i alt (bruttotallet), hvilket er det lavest tal nogensinde. I 2019 var tallet 2.700 asylansøgere, og i 2018 var det 3.500.

Desuden har Danmark siden 2015 ikke taget imod de 500 årlige kvoteflygtninge, som vi ellers har haft en fast aftale med FN om gennem 38 år. Over de seneste 7 år er der kun ankommet 235 kvoteflygtninge i alt til Danmark.

ANTAL ASYLANSØGERE I DANMARK 2002-2020 (bruttotallet)
Der er i dag 18 asylcentre i alt, tallet har været oppe på 98 i 2015. Der er i øjeblikket ca. 2.500 indkvarterede i asylcentrene, hvoraf 700 bor i de tre udrejsecentre, og andre 700 er ukrainere.

Tilbage i 2014-15, under den såkaldte flygtningekrise, var antallet af nye asylansøgere usædvanligt højt i en kort periode. Men det faldt meget pludseligt, da Sverige indførte grænsekontrol af to omgange henover årsskiftet 2015-16. Danmark har altid været et transitland til Sverige.

Generet har indrejsetallet til hele Europa været faldende de senere år, som en konsekvens af EU-Tyrkiet aftalen og skærpet kontrol ved EUs ydre grænser, men er igen stigende. Sverige og Tyskland har også modtaget et faldende antal, men får dog stadig ca. 6 gange flere per capita end Danmark.

Man bruger næsten altid bruttotallet, selvom det omfatter en hel del personer, som aldrig får deres sag behandlet i Danmark, og kun opholder sig kort tid i landet. Fra 2019 opgiver Udlændingestyrelsen heller ikke længere registreringstallet, som er tallet for, hvor mange sager der rent faktisk åbnes i Danmark, efter Dublin-forhandlinger o.l. Læs mere om Dublin-aftalen. Hvis alle bruttotal for Europa lægges sammen, får man et meget højere tal end det faktiske.

Desuden dækker bruttotallet i Danmark over, at ca. en fjerdedel af ansøgerne allerede har en opholdstilladelse, typisk som familiesammenført fra Syrien og Eritrea, hvilket er et nyt fænomen – tidligere var der kun tale om få procent.

2014-16

Den stigning, som Danmark oplevede i 2014-2016 var endnu større andre steder i Europa, og den skyldtes bl.a. at der opstod en ny og mindre farlig adgangsvej via de græske øer og derefter Balkanlandene. I 2015 kom der mere end 1 mio til Europa, og det var dobbelt så mange som året før. Både den ydre og den indre grænsekontrol blev skærpet, og indrejsetallet er faldet kraftigt i hele Europa lige siden, men faldet har været ekstra markant i Sverige og Danmark.

Rekorden for indrejsetal nogensinde var i oktober 2015 med 3.694 nye ansøgninger på én måned.

I alt fik 80.000 opholdstilladelse i Danmark i 2016, men heraf var kun hver niende flygtning. Resten fik ophold pga. arbejde, studier eller familiesammenføring.

Hvor kommer de fra?

Ansøgernes profil har ændret sig en del de seneste 10 år, hvilket påvirker antallet af opholdstilladelser, og som et ret nyt fænomen har en fjerdedel af ansøgerne søgt om asyl selvom de allerede havde lovligt ophold; typisk pga. familiesammenføring. Disse kaldes "fjernregistrerede".

Sammensætningen af nationaliteter, som har søgt asyl i Danmark, har ændret sig meget fra 2015 til 2022. Siden 2013 har syrere udgjort den største gruppe, men i sommeren 2016 kom der flere afghanere. I 2014 lå Eritrea lige pludselig nr. 2 på listen, faldt til nr. 8 i 2016, men i 2019 på en næsten delt førsteplads med syrere – dette skyldes dog mest de ægtefæller, som har fået familiesammenføring og søger om asyl efterfølgende.

I 2022 er top 5 nationaliteter: Ukraine, Afghanistan, Syrien, Eritrea, Belarus. Afghanistan har i mange år ligget højt på listen, men røg helt ud af top 5 – det ændrede sig for nylig pga. de evakuerede. Efter 2015 er der kommet færre fra de "klassiske" flygtningelande, og flere fra et større antal andre lande – samt færre fra hvert enkelt land. En større andel har været behandlet som Åbenbart Grundløse, herunder ansøgere fra Georgien og Albanien – dette skyldes, at de har visumfri adgang til hele Schengen, men de bliver hurtigt afvist.

41% af asylansøgerne i 2016 var børn under 18 år, og en del af dem var uledsagede mindreårige. I 2022 er der kun kommet 215 uledsagede mindreårige, hvoraf halvdelen er afghanere. En del af de uledsagede kommer fra Marokko, men de får ikke asyl. De samme unge drenge optræder også i flere europæiske oversigter, fordi de ikke overføres efter Dublin-reglerne.

NATIONALITETER, SOM SØGTE OM ASYL I DANMARK 2015 + 2020


TOP 5 NATIONALITETER, SOM SØGTE OM ASYL I DANMARK 2016-2020

 

Hovedruter til Danmark

Næsten alle, der søger om asyl i Danmark, ankommer illegalt til landet – med en smugler eller med falske papirer. Det er umuligt at få visum til Europa, hvis man kommer fra fx Syrien, Eritrea eller Afghanistan, og derfor der det den eneste måde.

Antallet af asylansøgere i Europa er faldet drastisk pga. grænsekontrol både på ydre og indre grænser, og ekstra meget i Danmark. Det er blevet næsten umuligt at komme fra Grækenland til Danmark, eftersom alle sendes tilbage til Bosnien af de kroatiske grænsevagter med ekstremt voldelige metoder.

Selvom der stadig sejler mange bådmigranter fra Tyrkiet til Grækenland, ankommer relativt flere via Libyen. Det er en meget farligere rute, hvor mange dør i Saharas ørken og drukner i Middelhavet. Det er nu hver niende, der drukner på rejsen over Middelhavet.

UNHCR har en interaktiv side, hvor du kan følge antallet af druknede og reddede løbende.

Indrejsetallene skifter hvert år, og som regel er det i Spanien, Italien og Grækenland, der modtager flest. I alt er der modtaget 560.000 asylansøgninger i EU frem til August 2022, og dertil kommer 4,5 mio ukrainere.

Ustabiliteten i Libyen har betydet, at europæiske aktører samarbejder med flere libyske militser om grænsekontrol og inddæmning af migranter inden de kan rejse over Middelhavet. Dette har gjort situationen for migranter i Libyen endnu farligere, og flere forsøger at rejse over mindre kendte ruter, såsom fra Egypten og Tunesien til Italien.

Men rejsen er ikke slut, når man når til Europas grænse – i Grækenland eller Italien har man som udlænding meget svært ved at overleve, og har udsigt til et liv som hjemløs. Hele vejen gennem Europa er der nu opsat hegn og kontrol, så det er blevet meget svært at komme helt op til Skandinavien. Tusinder sidder fast på Lesbos og i Bosnien, under helt umenneskelige forhold.

Læs en personlig beretning om et flygtningepar og deres rejse fra Eritrea til Danmark: Vejen til frihed går gennem Helvede.

Se den danske antropolog Sine Plambechs gribende dokumentar om en kvinde, der rejser fra Nigeria til Italien for at sælge sex, Beckys Journey.

Var du glad for at finde de nyeste tal?
Meld dig ind eller giv os en donation,
så vi kan holde dig opdateret!

Støt / bliv medlem