Hvor mange kommer, og hvorfra?

I 2016 blev der indgivet 6.235 ansøgninger om asyl (bruttotallet). 12.710 sager blev taget under behandling (registreringstallet) – dette tal er højere end bruttotallet fordi mange indrejste i slutningen af 2015 og først fik deres sag behandlet i 2016. Registreringstallet er normalt lavere end bruttotallet, fordi en del tilbagesendes til andre lande efter Dublin-forordningen, og derfor ikke får deres sag behandlet i Danmark.

Der er sket et voldsomt fald i nye ansøgninger sammenlignet med året før, fx kom der i oktober 2015 3.694 ansøgninger, og i oktober 2016 kun 347 ansøgninger. I starten af 2017 er tallet fortsat meget lavt, med 2-300 om måneden. Læs mere om årsagerne her. Desuden har Danmark ikke taget imod de 500 kvoteflygtninge, som vi plejer at modtage. Der er dog stadig et stort antal indkvarterede i asylcentrene, og mange tusind verserende asyl- og familiesammenføringssager.

Antal asylansøgere i Danmark 2009-2016 (bruttotallet)

Sammensætningen af nationaliteter, som har søgt asyl i Danmark, har ændret sig meget i løbet af 2016. Siden 2013 har syrere udgjort den største gruppe, men i sommer kom der flere afghanere. Andelen af eritreere er faldet fra nr. 2 på listen i 2014 til nr. 8 i år. Procentdelen, som får asyl, er faldet fra 85% i 2015 til 72% i 2016, og det hænger sammen med den ændrede sammensætning – den kommer til at falde yderligere i 2017.

41% af asylansøgerne i 2016 var børn under 18 år. Andelen af uledsagede mindreårige har været stigende siden efteråret 2015, lige nu er cirka hver fjerde asylansøger en uledsaget mindreårig. At Marokko og Algeriet pludselig fylder så relativt meget skyldes, at en del af de uledsagede kommer fra de to lande.

Hvem søger om asyl i Danmark?

Top 5 nationaliteter, som søgte om asyl i Danmark 2012-2016

Der skete en stigning i antallet af asylansøgere, som kom til Danmark gennem 2014-2015. Denne stigning har dog været meget større andre steder i Europa, og den skal ses i lyset af, at det samlede antal flygtninge i verden er det højeste nogensinde. I 2015 kom der mere end 1,2 mio til Europa, og det var dobbelt så mange som året før. Der kommer fortsat mange flygtninge, især til Italien og Tyskland.

I alt fik 80.000 opholdstilladelse i Danmark i 2016, og heraf var kun hver niende flygtning. Resten fik ophold pga. arbejde, studier eller familiesammenføring.

Hovedruter til Danmark

En anden årsag til at der kommer relativt flere fra Afrika og færre fra Mellemøsten er, at flugtruten gennem Tyrkiet er lukket næsten helt ned, så de fleste nu kommer via Libyen. Det er en meget farligere rute, hvor mange dør i Saharas ørken og drukner i Middelhavet.