Tager Danmark imod mange eller få på verdensplan?

Hvis man ser på antal flygtninge i verden pr. indbygger, ligger Danmark meget langt nede, og et godt stykke under vores nabolande. Hvis man sammenligner ud fra landenes købekraft, ligger Danmark helt i bund. Danmark yder ikke nogen imponerende indsats, hverken på europæisk plan eller på verdensplan. Selv Sverige og Tyskland, som modtager en stor del af Europas flygtninge, modtager færre end mange af de fattigste udviklingslande.

På verdensplan er der nu 82 millioner mennesker, som har været tvunget til at flygte fra deres hjem – af dem befinder langt de fleste sig stadig i hjemlandet som internt fordrevne. 26 mio er flygtet til andre lande, størstedelen til et naboland. Det er udviklingslandene, der huser de fleste af verdens flygtninge. Kun 14% befinder sig i udviklede områder, heraf endnu færre i Europa.

Mange af verdens flygtninge bor i de allerfattigste lande, bl.a. Bangladesh, Chad, DRC, Etiopien, Sydsudan, Sudan, Tanzania, Uganda og Yemen. Disse lande udgør 13% af verdens befolkninger og kun 1,25% af den globale GDP men huser ikke desto mindre 33% af verdens flygtninge.

En del lande er værtslande samtidig med at en del af deres befolkninger selv søger om asyl i andre lande – fx Colombia, Iran, Tyrkiet.

NYE ASYLANSØGERE PR. 1.000 INDBYGGERE 2020
Udvalgte lande

3 ud af 4 flygtninge befinder sig i et naboland. Således befinder langt de fleste syriske flygtninge sig i Tyrkiet, Jordan og Libanon, mens de fleste afghanske flygtninge er i Pakistan og Iran. Colombia og Peru huser mange flygtninge fra Venezuela. Det lægger et enormt pres på lande, som i forvejen har rigeligt problemer med egne konflikter og med at brødføde deres egen befolkning. Verdenssamfundet bidrager langt fra nok til disse værtsnationer, og alt for få af de rige lande modtager alt for små kvoter via FN. Danmark har fx modtaget 500 kvoteflygtninge om året frem til 2015, og kun 200 i 2020.

I 2020 kom de fleste nye flygtninge fra Venezuela (flest i Syd- og Nordamerika), Afghanistan og Syrien (flest i Europa). Antallet af flygtninge, som ankom til et nyt værtsland, faldt voldsomt i 2020 (45% færre end 2019) pga. Corona-restriktioner, som gjorde det svært at rejse, og kvotefordelingen via FN gik næsten helt i stå.

Grafen herunder viser de lande, som huser flest flygtninge (palæstinensiske flygtninge er opregnet separat). Kun ét af landene ligger i Europa. Der er tale om både nye flygtninge fra fx Syrien og Myanmar, og flygtninge som ankom tidligere fra fx Somalia og Afghanistan. Mange bor under usle forhold og har meget begrænsede rettigheder i værtslandene, og der er derfor ikke tale om bæredygtige og holdbare løsninger.

DE 10 LANDE, SOM HUSER DET STØRSTE ANTAL FLYGTNINGE 2020

Det er krævende at lave disse sider
og holde dem opdaterede.

Hvis du har glæde af dem,
så meld dig ind eller giv et bidrag!

Støt / bliv medlem