Hvor mange flygtninge har Danmark taget imod gennem årene, og hvor kom de fra?

Ifølge Danmarks Statistik har 114.000 personer ophold i Danmark pga. asyl. Tallet er ikke voldsomt stigende. I de to år 2015-2016 fik 18.342 asyl, hvilket var højt, men inddelt i 5-års perioder har de seneste 5 år ikke været specielt høje. Både 1985-89 og 1995-99 lå højere, se den sidste graf. Siden foråret 2016 er der kommet meget få nye flygtninge til Danmark.

I alt bor der 614.000 indvandrere og flygtninge i Danmark. Det kan lyde af mange, men flygtninge har de senere år kun udgjort 1% af alle de udlændinge, der fik opholdstilladelse i Danmark. Og med tiden får mange flygtninge jo dansk statsborgerskab, og deres børn vokser op og bliver indfødt danske. Det er svært at forestille sig Danmark i dag uden de flygtninge fra Ungarn, Vietnam, Chile, Afghanistan, Sri Lanka, Iran, Bosnien osv. som er blevet en vigtig del af samfundet.

OPHOLDSTILLADELSER TIL FLYGTNINGE 2008-2022
(inkl. humanitært ophold, kvoteflygtninge og særloven for afghanere)

Selvom en udlænding opnår permanent ophold, vil vedkommende stadig optræde i Danmarks Statistik som flygtning, indvandrer eller efterkommer. Ikke engang statsborgerskab flytter én over i kategorien 'dansker' – det kræver, at man er født her og har mindst én dansk forælder. Flygtninge fra ex-Jugoslavien regnes mærkeligt nok som ikke-vestlige, selvom de kommer fra Europa.

Der har været meget store udsving i antallet gennem årene, og der har også været tale om vidt forskellige nationaliteter. Nogle nationaliteter er kun kommet i en ganske kort periode (fx chilenere og bosniere), mens andre er kommet i et vist antal gennem en årrække (fx afghanere og irakere). De seneste år har det været syrere, eritreere og afghanere, der har udgjort de største grupper. I løbet af 2022 og 2023 er der foreløbig kommet 36.000 ukrainere, som uden sammenligning er den største gruppe, vi nogensinde har modtaget.

Kvoteflygtninge er også blevet udvalgt fra meget forskellige lande, og ud fra skiftende kriterier. Siden 1978 har Danmark taget imod en kvote på 500 om året via FN, men i 2016, 2017 og 2018 tog vi ikke imod nogen. Fra 2020 til 2022 har vi kun modtaget 393 kvoteflygtninge i alt.

FLYGTNINGE, DER FIK ASYL I DANMARK 1956-2019

 

Hent et fakta-ark med de præcise tal og mere om kilderne til denne graf.

Det er krævende at lave disse sider
og holde dem opdaterede.

Hvis du har glæde af dem,
så meld dig ind eller giv et bidrag!

Støt / bliv medlem