Hvor mange tager Danmark imod sammenlignet med resten af Europa?

Antallet af nye asylansøgere i Europa er igen stigende, efter at først EU-Tyrkiet aftalen og derefter Covid 19-restriktioner medførte to bratte fald. Desuden gik FNs kvotesystem helt i stå.

Hver gang 1.000 mennesker søger asyl i Europa, ender kun 2-3 af dem i Danmark. Sådan har det været de sidste 8 år. I øjeblikket har vi de laveste antal nogensinde, og vi ligger på en 20. plads i EU målt pr. indbygger. Desuden har hver fjerde ansøger i Danmark allerede en anden opholdstilladelse – et fænomen, som ikke er nær så udbredt i andre lande.

Danmarks befolkning udgør 1 procent af Europas, og da den såkaldte 'flygtningekrise' toppede i 2015 modtog vi lidt flere end vores andel, nemlig 1,6%. Siden da har vi modtaget langt færre end vores andel, udregnet i forhold til befolkning. Desuden hører Danmark blandt de rigeste og mest velfungerende lande i Europa, så vi burde med rimelighed tage imod langt flere. Lige nu modtager Slovenien og Bulgarien fx 6-8 gange flere pr. indbygger end Danmark. Danmark har altid ledig kapacitet i asylcentrene, hvorimod mange andre lande slet ikke kan tilbyde indkvartering.

Vores to nabolande på begge sider, Sverige og Tyskland, har i årtier ligget blandt de lande i Europa, som har taget imod en uforholdsmæssigt stor del af flygtningene. Desto mere bemærkelsesværdigt er det, at Danmark nu befinder sig allernederst. For hver gang 1 person søgte asyl i Danmark i 2021, kom 6 til Sverige og 6 til Tyskland, målt per indbygger. Tyskland modtog hele 244.000 ansøgere i 2022. 

NYE ASYLANSØGERE PR. 1 MIO INDBYGGERE, EUROPA MARTS 2023

Billedet nedenfor er en illustration af 'flygtningekrisen'. I 2016 blev der givet det største antal opholdstilladelser til flygtninge siden 1995, og disse 4 lande var blandt dem, der gav flest pr. indbygger. Stadig et meget begrænset antal nye personer, set proportionelt. Forestil dig, at det er en stor, dansk folkeskole med 1.000 elever. Du kommer så og fortæller rektor, at der kommer 1-2 nye elever i år, og måske også næste år. De har brug for lidt ekstra hjælp i starten til at lære dansk og falde til. Tror du, rektor ville gå i panik og advare om en trussel mod skolens fremtid og kultur, og beslutte et totalstop for nye elever på ubestemt tid?

OPHOLDSTILLADELSER TIL FLYGTNINGE PR. 1.000 INDBYGGERE 2016, 4 LANDE

Antallet, som søger asyl i Danmark, har fulgt tendensen i det samlede Europa, uanset skiftende danske regeringer og politikker, som det ses af grafen nedenfor. Det pludselige dyk i nye ansøgninger, som skete i december 2015, var en direkte konsekvens af at Sverige indførte grænsekontrol. Kort efter kom der et fald i hele Europa, som skyldtes aftalen med Tyrkiet samt den øgede kontrol af EUs ydre grænser. Antallet i Danmark har dog holdt sig ekstremt lavt, selv efter at grænsekontrollen til Sverige blev til stikprøvekontrol. Det skyldes sandsynligvis en blanding af det dårlige image, som Danmark har opbygget, og at det er blevet meget svært at bevæge sig nordpå i Europa pga. grænsekontrol.

ANTAL ASYLANSØGERE I DANMARK OG EU 2008-2022
Bruttoansøgninger (bemærk målestoksforhold)

At et land modtager mange asylansøgere hænger også sammen med den geografiske placering (fx Cypern, Italien og Grækenland), og hvor konsekvent landene tager fingeraftryk og registrerer indrejste, og er ikke nødvendigvis udtryk for et ønske hos ansøgeren. Således er mange endt i Danmark, selvom de var på vej til Sverige – men endnu flere er rejst igennem landet uden at blive registreret.

Bruttotallene i Europa er højere end de reelle tal, da mange er registreret i flere lande. Cirka hver fjerde asylansøger i Danmark bliver tilbageført til andre lande pga. fingeraftryk eller visum (Dublin-procedure), og en del får afvist deres sag umiddelbart af andre grunde.

Det er krævende at lave disse sider
og holde dem opdaterede.

Hvis du har glæde af dem,
så meld dig ind eller giv et bidrag!

Støt / bliv medlem