Forvirring over ordene "midlertidigt ophold"

Flygtninge misforstår breve og går unødigt i panik

"Det betyder, at jeg ikke kan leve et normalt liv, da min sag behandles hvert andet år uden mulighed for at ansøge om permanent opholdstilladelse. Jeg kan bl.a. ikke optage lån, og hvis jeg, når jeg bliver ældre bliver sendt hjem til mit hjemland, så har jeg ingen pension at leve for, og jeg ville skulle starte forfra i et land jeg ikke kender længere."

Sådan skrev en flygtning fra Iran til Refugees Welcome forleden. Vi svarede tilbage at vi godt er klar over, at det blevet meget svært at få permanent ophold, men spurgte ham, hvorfor han ikke mente at han havde mulighed for at ansøge om det?

Det var sådan, han havde forstået indholdet af et brev, som han havde modtaget fra Udlændingestyrelsen i november sidste år, som en konsekvens af det såkaldte Paradigmeskift. På trods af hans fejlfrie dansk havde han misforstået brevets indhold. Vi måtte skifte til engelsk for at få forklaret, at intet reelt har ændret sig, andet end ordlyden på hans opholdskort.

 

Som flygtning fra Iran kan han roligt regne med at få forlængelse hvert andet år, medmindre han begår kriminalitet eller rejser på besøg i Iran. Folketinget har godt nok vedtaget regler, som gør det lettere at inddrage en opholdstilladelse, men for de fleste flygtninge er det ikke muligt pga. internationale bestemmelser.

Og han er langt fra den eneste, der ikke har forstået den symbolske ændring. Mange flygtninge er blevet nervøse over brevet, og også over, at kommunen nu oplyser alle flygtninge om, at man kan modtage en masse penge for at rejse frivilligt hjem.

Tidligere skelnede man mellem "ophold med mulighed for varigt ophold" (asyl efter §7,1 og §7,2 og §8) og "ophold med henblik på midlertidigt ophold" (humanitært ophold og asyl efter §7,3). Siden februar 2019 er alle omfattet af den sidste formulering – men alle har stadig mulighed for at ansøge om permanent ophold.


Der er også et problem med formuleringerne i de to asylstatus §7,2 og §7,2. Den første hedder "Beskyttelsesstatus", den anden "Midlertidig beskyttelsesstatus". Men de er begge to midlertidige! Man burde kalde §7,3 for "Generel beskyttelse" og §7,2 "Individuel beskyttelse". 
Læs mere om asylstatus her.

Hvis du er i tvivl om et brev eller om dine rettigheder, er du altid velkommen til at henvende dig til vores gratis rådgivning hos Refugees Welcome, personligt, via Facebook, på mail eller telefon (klik på linket for info).


Du kan læse mere om kravene til at få permanent ophold her.

Som medlem sikrer du vores gratis rådgivning

Støt / bliv medlem