UNHCR opfordrer Danmark til at ændre sin flygtningepolitik

16 skarpe anbefalinger til den danske regering om at komme tilbage på sporet

FNs Flygtningehøjkommissariats Repræsentation for de Nordiske og Baltiske lande har sendt et brev på 11 sider henvendt til regeringen, folketingsmedlemmerne og andre aktører med en liste over områder, hvor man er bekymret for beskyttelsen af flygtninge og Danmarks ansvar i det internationale og det europæiske samarbejde.

Brevet udtrykker taknemmelighed og anerkendelse for det arbejde, som Danmark historisk har udført for beskyttelse af flygtninge, og det generelt veletablerede asylsystem og integrationsindsatsen i landet. Men brevet indeholder også 16 anbefalinger på områder, hvor UNHCR er bekymret over dansk lovgivning og praksis på flygtningeområdet.

Det påpeges, at Danmark i dag har det laveste antal asylansøgere i mere end et årti, og at UNHCR løbende har advaret mod de stramninger, som er blevet gennemført de senere år. Navnlig er det såkaldte paradigmeskift fra 2019 en grund til alvorlig kritik, idet den danske regering skiftede fokus fra langsigtet integration af flygtninge til kortvarigt, midlertidigt ophold og hjemsendelse hurtigst muligt.

Kort fortalt anbefaler det regionale kontor Danmark at komme tilbage på sporet af international og europæisk standard, når det gælder beskyttelse af flygtninge, især gennem at sikre stabilitet og sikkerhed på langt sigt samt adgang til familiesammenføring. Disse forhold er en forudsætning for vellykket integration i fremtiden. I brevet opfordres Danmark også kraftigt til at udvise mere solidaritet på europæisk plan og påtage sit et større ansvar i verden.

UNHCR anbefaler, at Danmark bør:

1. Opretholde kvalitetsniveauet af den danske asylprocedure gennem at sikre en høj standard og sikkerhed for vurderingerne;

2. Ophøre med den faste, regelmæssige revurdering af beskyttelsesbehov, og sørge for at overholde standarder og praksis for inddragelse af beskyttelsesstatus med artikel 1 C i Flygtningekonventionen af 1951;

3. Ensrette længden af opholdstilladelser for alle tre kategorier af beskyttelse;

4. Tildele en sikker, stabil status til flygtninge med opholdstilladelse i længere tid, minimum fem år;

- Fjerne juridiske og praktiske hindringer for familiesammenføring ved at:

5. tillade familiesammenføring uden den nuværende venteperiode til dem, der er omfattet af den nye, midlertidige status §7(3);

6. sikre alle børn mellem 15 og 18 ret til familiesammenføring i overensstemmelse med Børnekonventionen;

7. indføre fleksible og humane kriterier for familiesammenføring for personer udover kernefamilien;

8. genindføre mulighed for at bruge danske konsulater og nordiske ambassader til at udstede rejsedokumenter;

- Øge indsatsen mod statsløshed ved at:

9. sikre overholdelsen af Statsløsekonventionen og Børnekonventionen gennem at tildele automatisk dansk statsborgerskab til børn, der fødes statsløse i Danmark;

10. etablere en procedure til at tildele en formel status til statsløse personer, som ikke kan vende tilbage til deres hjemland eller tidligere opholdssted;

- Bidrage til et effektivt beskyttelsesregime i EU og globalt ved at:

11. aktivt støtte og formelt deltage i det fælles europæiske asylsystem;

12. bakke op om en effektiv mekanisme til at fordele ansvaret for asylansøgninger indenfor EU;

13. samarbejde med hjemlande og transitlande, men samtidig holde op med at promovere eksternalisering (asylbehandling udenfor Europa) eftersom dette udgør en trussel mod det globale asylsystem;

14. fremme The Global Compact on Refugees på den internationale politiske dagsorden og sikre at den gennemføres;

15. udvide den danske kvote for genbosætning og introducere supplerende adgangsveje såsom arbejde, studie visa, lokale sponsoraftaler og lette adgangen til familiesammenføring;

16. fortsætte øgede bidrag til forudsigelige udgifter og økonomisk støtte til fleksible programmer for humanitære indsatser og udvikling, via såvel internationale som lokale organisationer samt værtslande, som står med flygtningesituationer over hele verden.

Vi holder dig opdateret gratis,
men vi er helt afhængige af privat støtte!

Støt / bliv medlem