Bolig og arbejde uden for centrene

Man kan efter 6 mdr. i asylcenter ansøge om at bo hos et familiemedlem eller en god ven, hvis vedkommende har plads og ikke bor i en af de kommuner, som har stop for modtagelse af flygtninge. Skema IN3 til at søge om at have en asylansøger boende kan hentes på nyidanmark.dk. Hvis man bor privat, fx hos et familiemedlem, modtager man kun ydelser til selvhushold, men ikke tilskud til boligudgiften eller andet, og er stadig kun omfattet af asylcentrets sundhedstilbud.

Man kan også få lov at bo hos sin ægtefælle straks, hvis denne har opholdstilladelse, men i så fald skal den herboende påtage sig al forsørgelse, inkl. udgifter til sundhedsbehandling. Læs mere her.

Man kan stadig ansøge om tilladelse til at arbejde som asylansøger, men en række betingelser skal være opfyldt, og det gælder kun så længe asylsagen er under behandling – dvs. ikke for afviste. Læs mere her. Meget få ender med at kunne gøre brug af denne mulighed.

I 2008 fik familier med børn, som stadig var i landet 12 mdr. efter endeligt afslag, lov til at flytte i egen bolig i tilknytning til centret. Dette gjorde børnenes liv meget mere normalt og mindre stresset end i centrene, men denne mulighed blev afskaffet i januar 2016 og er nu udfaset. Afviste børnefamilier skal nu bo i hjemrejsecenter Avnstrup (drevet af Røde Kors) eller udrejsecenter Sjælsmark (drevet af Kriminalforsorgen).